میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان خبر
۵۰
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۱۳
 
 
اعتصاب غذای پلیس زن تونسی که سیلی اش جرقه انقلاب شد
اعتصاب غذای پلیس زن تونسی که سیلی اش جرقه انقلاب شد
 
فادیه حمدی، پلیس زنی که با سیلی زدن به دستفروش تحصیل کرده تونسی، باعث خودسوزی وی و آغاز انقلاب تونس شد، در زندان دست به اعتصاب غذا زده و خواهان محاکمه عادلانه خود گردید.
به گزارش روزنامه تونسی الشروق، به نقل از فوزی حمدی برادر فادیه، وی دست به یک اعتصاب غذای نامحدود زده و چند تن از بستگانش نیز در همراهی با او اعتصاب غذا کرده اند.
مادر و برادر محمد ال بوعزیزی، جوان دستفروش تونسی، در ماه ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که محمد سختی زیاد کشیده بود و وقتی از طرف چهار پلیس کتک خورد، به ویژه وقتی از این زن سیلی خورد، آن هم در جامعه شرقی ما، دنیا در برابر چشمانش تیره و تار شد. وی و مسئول وقت شهرداری مسببان خودسوزی محمد هستند.
فادیه احمد که از 31 دسامبر تا كنون بدون محاكمه در بازداشت بسر مى برد، خواهان محاکمه عادلانه و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیف خود در زندان است.
کد مطلب: 60981
 
Share/Save/Bookmark
 


محمد
۱۳۹۵-۰۳-۰۲ ۲۰:۳۸:۴۹
سیلی یک زن باعث شدمن گریه کنم انهااین کارراخوب بلدند
فرهاد
۱۳۹۵-۰۲-۲۷ ۱۹:۰۲:۵۱
من هم درسربازی سیلی محکمی به گوش فرمانده نواختم
حامد
۱۳۹۵-۰۲-۲۳ ۱۵:۰۱:۱۲
دردوران سربازی به فرمانده خودسیلی ابدارنواختم تااخرخدمت ازم میترسید
محمد
۱۳۹۵-۰۲-۱۲ ۱۷:۲۳:۵۰
هرچی شراززنهابرمیاد
۱۳۹۵-۰۲-۰۸ ۱۹:۰۲:۴۹
اگه منو میزد دندوناش خورد میکردم با آجر چون لر هستم بععععععله
فاظمه
۱۳۹۵-۰۲-۰۳ ۱۵:۴۶:۲۱
پسرهاهم سیلی میزنند من دیروزازبرادرم کشیده خوردم دندانهام شکست
سمیه
۱۳۹۵-۰۲-۰۲ ۱۲:۳۰:۴۸
سیلی زدن کارزنهاست دراین کاراستادندانهم سیلی ابدار
سعید
۱۳۹۵-۰۱-۲۱ ۱۷:۱۷:۴۵
بایدمحاکمه اش کنند چون با سیلی اوراتحقیرکرد
سمیه
۱۳۹۵-۰۱-۱۷ ۲۱:۵۳:۰۹
کتک لازم است برای برخی
محمد
۱۳۹۴-۱۲-۲۸ ۰۱:۲۲:۴۶
سیلی زدن
خوب است
حیدر
۱۳۹۴-۱۲-۲۳ ۰۸:۱۲:۰۲
سیلی اوباعث شدبوعزیزی خودکشی کنداوبایدمحاکمه شود
احمد
۱۳۹۴-۰۹-۲۸ ۱۶:۰۸:۱۷
حالا ثابت شدزنهاهمه شرورند
دیبا
۱۳۹۴-۰۹-۲۴ ۱۲:۰۵:۵۵
کتک برای تربیت خوبه
نیما
۱۳۹۴-۰۹-۲۲ ۱۱:۲۸:۲۴
سیلی زدن اثربدی دارد
لاله
۱۳۹۴-۰۹-۱۲ ۰۹:۳۹:۰۷
سیلی زدن شخصیت فردراخوردمیکندوخوب نیست
۱۲۳۴