میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۳:۴۴
 
 
نگاهي به تفاهم‌نامه‌های بسيج سازندگي با دستگاه‌های دولتي
بسيج تشنه خدمتگزاري است
بسيج تشنه خدمتگزاري است
 

نهاد مقدس و شجره طيبه بسيج از همان ابتداي تاسيس بوسيله رهبر كبير انقلاب اسلامي، به عنوان امتداد مردمي همه دستگاه‌های جمهوري اسلامي در نظر گرفته شد و ماموريت تامين پشتيباني و حمايت مردمي از اين دستگاه‌ها را برعهده گرفت. در اين ميان بسيج سازندگي به عنوان متولي اصلي فرهنگ جهادي در كشور و نيز نهاد عامل در امر اقتصاد مقاومتي، طي سال‌های اخير با عنايت به كاستي‌های كشور و تنگناهاي بوجود آمده براي دولت جمهوري اسلامي در عرصه اقتصادي، كوشيده است تا ظرفيت‌های مردمي و جهادي خود را در همين مسير فعال كند.
امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد همكاري ميان بسيج سازندگي و دستگاه‌های مختلف دولتي علاوه بر اينكه در مسير فعال كردن ظرفيت‌های مغفول و هم‌افزايي از منظر اقتصاد مقاومتي حائز اهميت است، تشنگي و ولع بسيج سازندگي براي كمك به رفع چالش‌های كشور را به روشني بازگو می‌كند. نگاهي به تفاهم‌نامه‌های امضا شده ميان بسيج سازندگي و دستگاه‌های دولتي به خوبي نشان می‌دهد كه اين سازمان مردمي و جهادي، خلاءهاي كشور و نيازهاي مردم بويژه مستضعفان را تا چه اندازه درك كرده است.

تفاهم براي سوادآموزي به ۶۰ هزار نفر در سال
يكي از مهمترين موارد، تفاهم‌نامه همكاري بين بسيج سازندگي و سازمان نهضت سوادآموزي براي ريشه‌كني بی‌سوادي است. در حال حاضر ۲.۵ درصد جمعيت كشور كه از لحاظ آماري حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر می‌شوند در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، بی‌سواد و مخاطب نهضت سوادآموزي هستند.
در شرايطي كه سازمان نهضت سوادآموزي به علت محدوديت منابع با چالش‌های اساسي براي رفع بی‌سوادي از اين جمعيت قابل توجه رو به رو است، بسيج سازندگي متعهد شده تا سالانه به ياري نيروهاي جهادي سوادآموزي به ۶۰ هزار نفر را برعهده بگيرد. 

تفاهم‌نامه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به روستایيان براي كارآفريني
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ديگر دستگاه دولتي است كه با بسيج سازندگي تفاهم‌نامه همكاري براي اشتغال‌زايي در روستاها به امضاء رسانده است. معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در اين تفاهم‌نامه نسبت به تامين و واگذاري تسهيلات به واحدها توليدي، شركت‌های سهامي خاص و تعاوني‌های مستقر در روستاها، برگزاري دوره‌های آموزش‌های كوتاه‌مدت تخصصي براي متقاضيان و كمك به رفع مشكلات بازاريابي، فروش و صادرات محصولات توليد اين واحدها متعهد شده است.
سازمان بسيج مستضعفين نيز در قبال برنامه‌ريزي، هماهنگي، سازماندهي و انجام فعاليت‌های ترويجي جهت تشويق متقاضيان فعاليت‌های اقتصاد مقاومتي به منظور تشكيل و عضويت در واحدهاي توليد مشاركتي و تعاوني، معرفي شركت‌های تشكيل شده روستايي واجد شرايط براي دريافت تسهيلات و خدمات فني و آموزشي و نيز كمك به زنجيره توليد، فروش و صادرات محصولات اين واحدها متعهد شده است.
در اين طرح شركت‌های سهامي خاص يا تعاوني‌های روستايي در صورتي واجد شرايط دريافت تسهيلات خواهند بود كه حداقل ۲۵ سرپرست خانوار در آن عضويت داشته باشند. تعاوني‌هایی كه ۲۵ تا ۱۹۹ سرپرست خانوار در آن‌ها عضويت داشته باشند تا سقف ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات ۴ درصد دريافت می‌كنند و سود تسهيلات براي روستاهاي مرزي صفر خواهد بود. براي تعاوني‌های داري ۲۰۰ عضو سرپرست خانوار به بالا نيز سقفي براي پرداخت تسهيلات وجود ندارد.
نكته جالب توجه اينكه با توجه به مشكل روستایيان در تامين ضامن معتبر براي بانك‌های عامل، در اين طرح حمايتي كارت يارانه سهامداران به عنوان تضمين بازپرداخت اقساط مورد قبول واقع می‌شود.

حمايت از تعاوني‌های اقتصاد مقاومتي
سازمان بسيج سازندگي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي سياست‌های اقتصاد مقاومتي و به منظور توسعه بخش تعاوني در كشور تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه امضا كرده است. ترويج فرهنگ كار تعاوني در ميان بسيجيان، ساماندهي كارآفرينان بسيجي در قالب كار جمعي و تعاوني، توسعه عدالت ايجتماعي و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها از جمله اهداف اين تفاهم‌نامه است.
سازمان بسيج سازندگي براساس اين تفاهم‌نامه متعهد به تشويق بسيجيان براي تشكيل تعاوني از طريق مراكز مقاومت، كمك به تامين فضاي مورد نياز براي راه‌اندازي شركت‌های تعاوني، عرضه محصولات توليدي تعاوني‌ها در فروشگاه‌های تابعه بسيج و حمايت از تشكيل طرح‌های اقتصاد مقاومتي تعاوني در كشور شده است.
از مهمترين تعهدات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين تفاهم‌نامه استفاده از ظرفيت بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون براي تامين ضمانت نامه‌های بانكي طرح‌های سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات كم‌بهره به توليدكنندگان عرصه‌های اقتصاد مقاومتي بسيج است. همكاري در زمينه بازاريابي و فروش محصولات توليدي واحدهاي تعاوني ايجاد شده يكي ديگر از تعهدات قابل ملاحظه وزارت تعاون است.

تسهيل فعاليت واحدهاي صنايع تبديلي
صنايع تبديلي و واحدهاي كوچك توليدي يكي از مهمترين بسترها براي اشتغال‌زايي پايدار و جلوگيري از هدر رفت محصولات كشاورزي است. بسيج سازندگي با هدف تسهيل فرآيند صدور مجوزها براي واحد‌های صنايع تبديلي فعال در عرصه اقتصاد مقاومتي، با سازمان غذا و دارو تفاهم‌نامه امضا كرده است.
بازنگري در قوانين و ضوابط ايجاد واحدهاي توليدي و فرآوري محصولات غذايي صنايع كوچك، تسهيل در فرآيند صدور مجوزهاي بهداشتي واحد‌های كوچك توليدي و فرآوري محصولات غذايي و شركت‌های پشتيبان، استفاده از ظرفيت بسيج براي شبكه‌ای كردن واحدهاي كوچك توليدي و استفاده از نيروهاي بسيجي براي نظارت بر واحدهاي توليدي مواد غذايي از مهمترين موضوعات اين تفاهم‌نامه است.
اهميت اين تفاهم‌نامه زماني روشن می‌شود كه بدانيم بسيج سازندگي ظرف ۴ سال گذشته بيش از ۱۰۰ هزار كارگاه كوچك توليدي راه‌اندازي كرده است.

انقلاب در واكسيناسيون
بسيج سازندگي آذرماه سال ۹۵ و در هفته بسيج اقدامي جهادي را عملي كرد كه در نگاه بسياري از ناظران در وهله نخست غيرممكن به نظر مي‌رسيد. بسيج سازندگي در راستاي كمك به اقتصاد مقاومتي و تأمين امنيت غذايي كشور ظرف سه روز با مشاركت گسترده بسيجيان، ۱۵ ميليون قطعه طيور را در سراسر كشور واكسينه كرد. در اين طرح بزرگ كه يك ركورد دست نيافتني در جهان محسوب مي‌شود، با مشاركت ۱۱ هزار بسيجي داوطلب، ۱۵ ميليون قطعه طيور در ۱۲ استان و ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستاي كشور واكسينه شدند. در اين طرح علاوه بر واكسيناسيون طيور بومي، عمل سرشماري اين پرندگان نيز انجام گرفت.
واكسيناسيون ۱۵ ميليون قطعه طيور آن هم فقط ظرف سه روز توسط خيل بسيجيان داوطلب، نشان‌دهنده اقيانوس ظرفيت‌های بی‌پايان بسيج بويژه در عرصه اقتصاد مقاومتي است. بسيجيان با نشان دادن ظرفيت عظيم خود در عرصه‌های گوناگون، حجت را بر همه دستگاه‌هاي نظام تمام كردند. اكنون اين نهادها و دستگاه‌های كشور هستند كه مي‌توانند از ظرفيت جهادي و انقلابي بسيج به هر ميزان كه اراده داشته باشند، استفاده كنند.

کد مطلب: 99234
 
Share/Save/Bookmark