میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۷
 
 
رنگین‭ ‬پوستان‭ ‬بیشترین‭ ‬آمار‭ ‬جان‭ ‬باختگان‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬دهند
سياه‌پوستان‭ ‬آمريكا‭ ‬قربانيان‭ ‬تبعيض‭ ‬سيستماتيك‭ ‬
سياه‌پوستان‭ ‬آمريكا‭ ‬قربانيان‭ ‬تبعيض‭ ‬سيستماتيك‭ ‬
 

تبعيض‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬ميان‭ ‬سفيد‭ ‬پوستان‭ ‬و‭ ‬رنگين‭ ‬پوستان‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬آمار‭ ‬رسمي‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬شيكاگو‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬جان‭ ‬باختگان‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬محلات‭ ‬سياه‭ ‬پوست‭ ‬نشين‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬محلات‭ ‬سفيدپوستان‭ ‬بيشتر‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬بهداشتي‭ ‬بسيار‭ ‬كم‭ ‬بين‭ ‬آنهاست‭.‬
آمريكا‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬همچون‭ ‬انگليس‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬ادعاي‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬ناجي‭ ‬اقليت‭ ‬ها‭ ‬بودن‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬مي‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬تبعيض‭ ‬بويژه‭ ‬عليه‭ ‬رنگين‭ ‬پوستان‭ ‬و‭ ‬اقليت‭ ‬هاي‭ ‬مسلمان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سيستماتيك‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬استا‭ ‬چنانكه‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬نيز‭ ‬مي‭ ‬توان‭ ‬مشاهده‭ ‬كرد‭. ‬آمارهاي‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬شهر‭ ‬شيكاگو‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬جان‭ ‬تعداد‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬ساكنان‭ ‬محلات‭ ‬آمريكايي‭ ‬هاي‭ ‬آفريقايي‭ ‬تبار‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬شيكاگوي‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬سفيدپوستان‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬آمريكا‭ ‬مي‭ ‬گيرد‭. ‬بنابر‭ ‬آمار‭ ‬رسمي،‭ ‬سياه‭ ‬پوستان‭ ‬شهر‭ ‬شيكاگو‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬مبتلايان‭ ‬به‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۷۰‭ ‬درصد‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬جمعيت‭ ‬بوده‭ ‬اند‭. ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سياه‭ ‬پوستان‭ ‬تنها‭ ‬۳۰‭ ‬درصد‭ ‬كل‭ ‬جمعيت‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‭ ‬دهند‭.‬‮«‬ميزان‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬آمار‭ ‬جان‭ ‬باختگان‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬جمعيت‭ ‬سياه‭ ‬پوستان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سفيدپوستان‭ ‬نشان‭ ‬مي‭ ‬دهد‭ ‬ميزان‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬ديابت،‭ ‬بيماري‭ ‬قلبي‭ ‬و‭ ‬تنفسي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بيماري‭ ‬هاي‭ ‬زمينه‭ ‬اي‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬بسياري‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جمعيت‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬نسبت‭ ‬ميزان‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬پزشك‭ ‬و‭ ‬امكانات‭ ‬بهداشتي‭ ‬كمتر‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬غذاي‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬هاي‭ ‬مناسب‭ ‬نيز‭ ‬دسترسي‭ ‬ندارند‮»‬‭. ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬همچون‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬انگليس‭ ‬نيز‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬براي‭ ‬رنگين‭ ‬پوستان‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬قربانيان‭ ‬رديف‭ ‬اول‭ ‬كرونا‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬درماني‭ ‬و‭ ‬رفاهي‭ ‬محروم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ساختاري‭ ‬نوين‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬
در‭ ‬همين‭ ‬حال‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬خبر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬ده‌ها‭ ‬پرستار‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬در‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬كمبود‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬تشديد‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا،‭ ‬مقابل‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬بيمارستان‌هاي‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬تظاهرات‭ ‬كردند‭.‬ده‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬كاركنان‭ ‬و‭ ‬پرستاران‭ ‬بخش‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بيمارستان‭ ‬‮«‬هارلم‮»‬‭ ‬نيويورك‭ ‬در‭ ‬سايه‭ ‬شدت‭ ‬گرفتن‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ايالت‭ ‬ديروز‭ ‬دوشنبه‭ ‬با‭ ‬تجمع‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بيمارستان‭ ‬هارلم‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬خواستار‭ ‬افزايش‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬تامين‭ ‬نياز‌هاي‭ ‬فوري‭ ‬بيمارستان‌ها‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬بيماران‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬كوويد‭-‬۱۹‭ ‬شدند‭. ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مقامات‭ ‬شهر‭ ‬نيويورك‭ ‬گفته‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬شدت‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬و‭ ‬شمار‭ ‬بالاي‭ ‬مبتلايان،‭ ‬همه‭ ‬بيمارستان‌هاي‭ ‬شهر‭ ‬با‭ ‬مشكل‭ ‬كمبود‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬مانند‭ ‬ماسك،‭ ‬دستكش،‭ ‬گان‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬تنفسي‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬اخير‭ ‬بازار‭ ‬انرژي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬شيوع‭ ‬گسترده‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا،‭ ‬يك‭ ‬پژوهشگر‭ ‬اقتصادي‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬كرد‭ ‬صنعت‭ ‬نفت‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬زيان‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬روبه‌رو‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬بحران‭ ‬اقتصادي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬خواهد‭ ‬افزود‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬سياست‭ ‬فرافكني‭ ‬جان‭ ‬بولتون‭ ‬مشاور‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬پيشين‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬توئيتي،‭ ‬با‭ ‬اتهام‌زني‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬جهاني‭ ‬بهداشت‭ (‬WHO‭) ‬مدعي‭ ‬شد،‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬با‭ ‬چين‭ ‬در‭ ‬مخفي‌كاري‭ ‬درباره‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬همدست‭ ‬است‭. ‬البته‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬براي‭ ‬ساختار‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬كشورهاي‭ ‬غربي‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نيز‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬چنانكه‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬پرسرعت‭ ‬آمار‭ ‬ابتلا‭ ‬به‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬تشديد‭ ‬تدابير‭ ‬سختگيرانه‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬انگليس،‭ ‬مديران‭ ‬فروشگاه‌ها‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬معضل‭ ‬و‭ ‬معما‭ ‬مواجه‌اند‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬ساعت‭ ‬كار‭ ‬فروشگاه‭ ‬و‭ ‬رعايت‭ ‬فاصله‭ ‬ايمني،‭ ‬مي‌توان‭ ‬نياز‭ ‬۶۰‭ ‬ميليون‭ ‬جمعيت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تامين‭ ‬كرد‭. ‬خبر‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬اروپا‭ ‬آنكه‭ ‬وزارت‭ ‬كشور‭ ‬آلمان‭ ‬پايان‭ ‬يا‭ ‬كاهش‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬۱۹‭ ‬آوريل‭ ‬را‭ ‬تكذيب‭ ‬كرد‭. ‬همچنين‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬فرانسه‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬اوج‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬هنوز‭ ‬رخ‭ ‬نداده،‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬وخيم‌تر‭ ‬شدن‭ ‬اوضاع‭ ‬هستند‭. ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬ساير‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬وضعيت‭ ‬بحراني‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬تلفات‭ ‬بالاي‭ ‬قربانيان‭ ‬كرونا‭ ‬مواجه‭ ‬هستند‭ ‬چنانكه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬فروپاشي‭ ‬اتحاديه‭ ‬اروپا‭ ‬سخن‭ ‬مي‭ ‬گويند‭. ‬

کد مطلب: 113275
 
Share/Save/Bookmark