میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۹
 
 
عزت و فلافل هایش
یک نماینده مجلس: این موافقت‌نامه‌ها خطرناک است...من خطرناک است...

یک نماینده مجلس: این موافقت‌نامه‌ها خطرناک است...من خطرناک است.
الف) عزیز
ب) جیگر
ج) نفس
د) حسن
بنده مخالف طرح حیات شبانه هستم، چرا که کارگران باید شب‌ها استراحت کنند و نباید آن‌ها را به بهانه حیات شبانه استثمار "بهره‌کشی" کرد.
عبارت فوق از کیست؟
الف) مارتین لوتر کینگ
ب) نلسون ماندلا
ج) رئیس فراکسیون کارگری مجلس
د) دایی جان ناپلئون
برادر عزت ضرغامی:هفته گذشته در دو وعده، ساندویچ الویه و فلافل گرفتم، نسبت به دفعات قبل، قیمت الویه ۳ برابر و فلافل ۲ برابر شده بود.
اظهارنظر فوق در کدام یک از راستاهای زیر قرار می گیرد؟
الف) پوپولیسم
ب) چاخانیسم
ج) مظلوم نماییسم
د) بی خیال باباییسم

کد مطلب: 109577
 
Share/Save/Bookmark