میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۱
 
 
چهارجوابی
یک پا لب گور و یک پا در دادگاه!
یک نماینده مجلس شورای اسلامی: ما در مجلس مانند آدم‌هایی که داریم انفعالی عمل می‌کنیم...

یک نماینده مجلس شورای اسلامی: ما در مجلس مانند آدم‌هایی که داریم انفعالی عمل می‌کنیم آویزان هستیم به یک قطاری که برای خودش دارد می‌رود.
در عبارت فوق کدام یک از صفات زیر به "نماینده مجلس" برمی‌گردد و برادر حضرتی نمایندگان را به این شکل توصیف می‌کند؟
الف) آدم‌هایی
ب) انفعالی
ج) آویزان
د) قطار 

ایضا همان نماینده: کسی که وزیر می‌شود، پسرانش، برادرانشان، برادرهای خانمش تمام مسئولیت می‌گیرند.
با توجه به این اظهارنظر کسی که نماینده مجلس می‌شود ...
الف) برادرش از محل کارش اخراج می‌شود.
ب) پسرش را از دانشگاه بیرون می‌اندازند.
ج) با گوشت برادخانمش قرمه سبزی می‌پزند.
د) مثل وزرای محترم پسرانش، برادرانشان، برادرهای خانمش تمام مسئولیت می‌گیرند. 

نقطه‌چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
همچنان همان نماینده: جنس روزنامه و رسانه شکلی است که می‌طلبد همیشه آدم یک‌پایش ... باشد.
الف) چاپخانه
ب) فرنگ
ج) لب گور
د) در دادگاه 

باز هم همان آقای نماینده: متاسفانه مقداری مدیریت‌ها ... است و نمی‌توان مملکت را به این شیوه ... اداره کرد.
نقطه‌چین‌های بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) آبدوغ خیاری - نخود لوبیایی
ب) بیل و کلنگی - آبدوغ خیاری
ج) نخود لوبیایی - کشک و دوغی
د) شلم‌شوربایی - شلم‌شوربایی

کد مطلب: 98703
 
Share/Save/Bookmark