میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۴۸
 
 
تلاش در جهت اثبات حقانیت آرمان فلسطین در جهان
پرفسور چاندرا مظفر رئیس بنیاد عدالت مالزی در سومین پنل تخصصی کنفرانس مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی گفت: امروز در سراسر دنیا گروه های زیادی تشکیل شده اند که درباره حق مردم فلسطین صحبت می کنند، منظور این است که صلح طلبی عام تر و همه گیر تر شده است. امروز حرکتی را که زمانی مسلمانان فلسطینی شروع کرده بودند ، هزاران هزار فرد و سازمان در سراسر دنیا از آن گفتگو می کنند و پیگیر هستند.
وی ادامه داد :امروز با این حرکت هایی که توسط بنیاد های مردم نهاد و سازمان های غیردولتی به طور کل انجام می شود ، جایگاه و موقعیت فلسطینی ها بسیار بهتر از گذشته شده است . بهتر از سال های دهه هفتاد و یا نود که آن پیمان های خیانت بار انجام شد. الان در میان اروپایی ها شاهد حمایت از حق مردم فلسطین هستیم. یعنی عدالت خواهی جایگاه بهتری از گذشته داردو اینها همه امید بخش هستند.
چاندرا مظفر درپایان افزود: در آمریکا هم گروه هایی داریم که به حمایت از فلسطین برخواسته اند و سخنگوی مردم فلسطین شده اند. از سوی دیگر می توان بیان داشت که .چالش ها نشان می دهد که این سیستم دیگر در حال فروپاشی است. آمریکا دیگر آن قدرت بیست ، سی سال پیش نیست. اقتصاد و سیاست مشکل دارد و همه چیز آشفته است. بخش سلامت هم مشکل اساسی دارد. رفاه مردم نیز خوب نیست. دیگر از این ابرقدرت چیزی و قدرتی باقی نمانده است. چالش های آمریکا بر مساله فلسطین هم تاثیر می گذارد چون حامی اصلی اسراییل است. اگر آمریکا فرو بپاشد ، اسراییل نیز از هم پاشیده می شود.

کد مطلب: 117226
 
Share/Save/Bookmark