میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۰
 
 
راپورت‌های یومیه
از بلاد شمال خبر می‌رسد که گویا محمود حجت‌الممالک - شیر شیران و ببر غران و ماه تابان - به تمسخر احدی از رعایا...

وزارت جلیله زراعت و دام و طیور – طهران
از بلاد شمال خبر می‌رسد که گویا محمود حجت‌الممالک - شیر شیران و ببر غران و ماه تابان - به تمسخر احدی از رعایا مشغول شده و با ایشان اندکی تفریح کرده و دست آخر "سبوس" تعارفش نموده است.
به قرار مسموع گیاه سبوس مصرف دارویی داشته و فقط مختص چهارپایان و طیور نبوده و ارباب جراید از این فقره، سوءاستفاده‌ها نموده‌اند تا حجت‌الممالک را تخطئه نمایند.
فلذا به تمامی اجزای وزارت جلیله زراعت و دام و طیور فرمان داده‌اند که روزانه مقادیری سبوس - در ملا عام - مصرف نموده و برای ایشان نیز در ظرف مخصوص ریخته و سرو نمایند تا توطئه استکبار جهانی که همانا تضعیف وزیر باکفایت می‌باشد به نحو مقتضی خنثی گردیده و مکر ماکران به خودشان بازگردد.
به همین خاطر میرزا هاشم - دولت‌الحما - فرمان داده چند درشکه به جهت درمان سرپایی اجزای وزارتخانه در محل مستقر گردند تا خدای ناکرده کسی از خواص سبوس جان به جان‌آفرین تسلیم ننماید.
از بلاد شمال راپورت رسیده که یکی از خوانین منطقه نیز حجت‌الممالک را تهدید نموده و گفته اگر ایشان یکبار دیگر به رعیت جماعت، توهین نماید وی را "سو" خواهد کرد.
از قرار معلوم در یکی از ایام مضارع آن شالیکار مفلوک را احضار نموده و اندکی ... مالی (این کلمه ناخواناست ولی به نظر می‌رسد اصل کلمه گوشمال باشد - مصحح) تا اسباب عبرت دیگران فراهم گردد.

کد مطلب: 102321
 
Share/Save/Bookmark