میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۱
 
 
راه‌های درآمدزایی شهرداری تهران اعلام شد
درپی پیشنهاد دانشمندان و علمای شورای شهر تهران مبنی بر پولی شدن تونل‌های پایتخت...

درپی پیشنهاد دانشمندان و علمای شورای شهر تهران مبنی بر پولی شدن تونل‌های پایتخت، اتاق فکر ویژه "ننجون" تشکیل و راهکارهای زیر با استفاده از تجارب بین‌المللی و ایضا غیربین‌المللی!! برای کسب درآمد شهرداری تهران اندیشیده شد:
الف) آب دهان انداختن شهروندان در معابر عمومی از قرار هر "تف" سیصد هزار تومان.
ب) حرکت عابران پیاده از حاشیه خیابان هر نوبت پانصد هزار تومان.
ج) خرید از دستفروشان به مبلغ بیست درصد از مجموع معامله.
د) تماشای تابلوهای تبلیغاتی به ازای هر نگاه پانزده هزار تومان.
ه) استفاده از نیمکت بوستان‌های شهری ساعتی ده هزار تومان.
و) ورود به کوچه از خیابان اصلی هر نوبت یکصد هزار تومان.
ز) ورود به ساختمان شورای شهر به ازای هر نفر یک میلیون تومان (کودکان عزیز نیم‌بها محاسبه می‌شوند.)
ح) اجتماع بیش از سه نفر در معابر عمومی به ازای هر جمع دویست هزار تومان.
ط) تماشای فضای سبز شهری به ازای هر ساعت پنج هزار تومان.
ی) سوت زدن در معابر عمومی به ازای هر سوت پنجاه هزار تومان.

کد مطلب: 107597
 
Share/Save/Bookmark