میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۳
 
 
«چالش قانون» گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را معرفی،نقد و بررسی (۳۸) می‌کند:
رشد بیکاری در چالش اقتصادی صنعت ورشکسته!؟
رشد بیکاری در چالش اقتصادی صنعت ورشکسته!؟
 
اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز (ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري)، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات (22 درصد) با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ايران منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

مقدمه
مهم ترین منبع اقتصادی هر کشوری نیروی انسانی آن کشور می باشد، اما متاسفانه کشور ما از این منبع نیز مانند سایر منابع استفاده بهینه ای نمی کند و به همین دلیل بازار کار جامعه با نواقص و نارسایی هایی مواجه شده است. معضل بیکاری یک ناهنجاری اقتصادی-اجتماعی است که رفع آن در دستور کار دولت قرار می گیرد. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که همه دولت های پیشین عملا راهکاری برای بیکاری ارائه نداده و یا اگر داده اند به سرانجامی نرسیده است. سیاست دولت های پیشین روندی یکسان و مشابه داشته و هیچ کدام در این زمینه موفقیتی کسب نکرده اند. می توان گفت ارائه مجوزهای غلط که همچنان به وفور دیده می شود برای واردات کالا و همچنین قاچاق بی رویه از مهم ترین دلایل بیکاری جوانان شمرده می شود. با واردات بی رویه و حمایت نکردن از تولیدات داخلی و حمایت نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات با سود کم و یا نگرفتن مالیات از کارگاه های کوچک زمینه فلج شدن اقتصاد کشور فراهم می شود. یکی از سیاست های غلط ادوار پیشین بی توجهی به طرح های کوچک و کارآفرین بوده است، به طوری که حجم بالایی از بودجه صرف سرمایه گذاری در صنایع بزرگ مثل پتروشیمی، فولاد، نظامی و غیره می شود و نتیجه ای به جز بالا رفتن آمار بیکاری چیزی در پی ندارد.

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ايران
شماره مسلسل: ۱۴۷۹۶
کد موضوعی: ۳۱۰
تهيه و تدوين: علی اصغر اژدری
ناظران علمي: محمدرضا محمدخانی، هوشنگ محمدی
متقاضي: معاونت پژوهش های زيربنايی و امور تولیدی
ویراستار تخصصی: ندارد
ویراستار ادبی: ندارد
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۲/۱۳۹۵
معاونت: پژوهش های زيربنايی و امور تولیدی
دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه صنعت)
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: ۲۱ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت: نامشخص
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: به طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا برای نیروی کار و افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با اين حال شواهد نشان می دهند که علیرغم تحقق رشد صنعتی در دهه های گذشته، اين رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. به نظر می رسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی يک دهه گذشته، عدم پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنايع سرمايه بر از عمده ترين دلايلی است که می توان برای اشتغال زايی ناکافی در بخش صنعت برشمرد.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: تأمین اشتغال، به ويژه برای جوانان همواره يکی از دغدغه های جامعه و سیاستگذاران اقتصادی کشور است. در حال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهه های قبل و عدم جذب کافی نیروی کار در گذشته و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، اشتغال به يک چالش مهم برای دولت تبديل شده است. برآوردها نشان می دهد که در ۵ سال آينده به طور متوسط ۵/۲ درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ايران اضافه خواهد شد. اين موضوع توجه جدی به اشتغال زايی فعالیت های اقتصادی به منظور پاسخگويی به اين موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. در اين بین بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد و به نظر می رسد که رشد صنعتی در سال های گذشته نتوانسته فرصت های قابل توجهی جهت جذب بیکاران و کاهش نرخ بیکاری فراهم سازد. بررسی اين موضوع و دلايل چرايی آن، هدف عمده اين گزارش است. گزارش حاضر در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به صورت مختصر از منظر مباحث نظری در اقتصاد بیان می شود، سپس در بخش دوم مقايسه ای بین روند رشد بخش صنعت و معدن و نرخ بیکاری انجام می شود. در بخش سوم دلايل احتمالی ناکافی رشد صنعتی در کاهش بیکاری و در نهايت جمع بندی و راهکار ارائه می شود.
در بخش ۱ گزارش با عنوان رشد اقتصادی و نرخ بیکاری اینگونه آمده است: به طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا برای نیروی کار و افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. به طور طبیعی انتظار بر اين است که با افزايش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهايت میزان استخدام نیروی کار جديد نیز افزايش يابد. با اين حال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزايش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه ها معمولا با افزايش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می کنند، زيرا تعديل نیروی کار به دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان پذير نیست و تعهداتی را برای بنگاه ها ايجاد می کند. از اين رو است که تنها در صورتی اشتغال افزايش می يابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی توان هر نوع رشدی را رشد اشتغال زا دانست.
در بخش ۲ گزارش با عنوان رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و نرخ بیکاری اینگونه آمده است: اگرچه به لحاظ تئوريک انتظار بر اين است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش يابد، اما شواهد آماری در ايران نشان می دهند که رشد بخش صنعت و معدن به عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ايران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. در واقع علیرغم رشد ارزشافزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ايران که انتظار می رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. اين بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما اين اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. يکی از ويژگی های بازار کار در کشور که بايد به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که افزايش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت می تواند تأثیر قابل توجهی در جذب اين بخش از نیروی کار داشته باشد. افزايش پوشش تحصیلات دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در اين روند تأثیرگذار بوده است. اين موضوع نشان می دهد که چالشی که پیش روی اقتصاد ايران قرار دارد، نیاز مبرم به ايجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیل کرده را جذب کنند و بخش صنعت در اين زمینه توانايی بالقوه بالايی دارد. با اينحال، همان طور که بیان شد، عملکرد اشتغال زايی اين بخش به هیچ وجه متناسب با نیاز اقتصاد ايران نبوده است.
در بخش ۳ گزارش با عنوان چرا رشد بخش صنعت و معدن در ايران بر بیکاری اثرگذار نبوده است اینگونه آمده است: همانطور که بیان شد، رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن تأثیر قابل توجهی بر نرخ بیکاری نداشته است. بررسی دلايل اين موضوع خود نیازمند يک بررسی نظام مند و علمی است، با اين حال و در چارچوب اين گزارش می توان دلايل زير را برای اين موضوع برشمرد:
- رشد اقتصادی بخش صنعت
- کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی،
- عدم پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی،
- ساختار بخش صنعت.
علاوه بر اينکه رشد اقتصادی در بخش صنعت به نسبت اشتغال زايی کمتری داشته است، متوسط رشد اقتصادی نیز کاهش يافته است که اين دو موضوع در کنار هم سبب تشديد مشکل بیکاری و عدم اشتغال زايی در بخش صنعت شده است. در ادبیات اقتصادی، رشدی میتواند اشتغال زا باشد که پايدار و مستمر باشد. در اين صورت است که بنگاه ها می توانند براساس چشم انداز باثبات رشد اقتصادی برنامه ريزی کرده و نیروی کار بیشتری استخدام کنند. در صورتی که اقتصاد رشدی نوسانی را تجربه کند که فاقد ثبات لازم باشد، حتی اگر در برخی سال ها نرخ های رشد اقتصادی بالايی نیز تجربه شود. بنگاه ها به جای افزايش تعداد شاغلان برای افزايش تولید، ساعات کار کارگران را افزايش می دهند يا حتی از شاغلان با قراردادهای موقتی استفاده می کنند (امری که درحال حاضر نیز در بازار کار شايع است). بررسی ضريب تغییرات رشد اقتصادی در بخش صنعت که معیاری از بی ثباتی در رشد اقتصادی است نشان می دهد در طول زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزايش يافته است. به بیان ديگر، علاوه بر اينکه بعد از برنامه سوم توسعه شاهد کاهش متوسط رشد صنعتی بوده ايم، نوسان رشد صنعتی نیز افزايش يافته است که اين موضوع خود مانعی برای اشتغال زايی در اين بخش محسوب می شود. يکی از عواملی که می توان برای عدم اشتغال زايی کافی در بخش صنعت بدان اشاره کرد، ساختار بخش صنعت و معدن در ايران است. بخش صنعت و معدن در طی زمان با تحولات ساختاری ويژهای روبرو بوده است. اين تحولات در چند بُعد قابل بررسی است. اولین موضوع تعطیلی بسیاری از کارگاه های صنعتی است که در بخش های قبلی مصاديق آن ذکر شد. با اين حال به نظر می رسد که اين کاهش بیشتر مشمول واحدهای صنعتی کوچک و در رده بعدی واحدهای متوسط بوده است. نتیجه اين روند اين بوده است که نسبت اشتغال به ازای هر کارگاه صنعتی روندی افزايشی داشته است. لذا در هر واحد صنعتی فعال به طور متوسط تعداد بیشتری از افراد شاغل شده اند. البته اين احتمال نیز وجود دارد که واحدهای جديد ايجاد شده باشند و نیروی کار جديد استخدام کرده باشند، اما از آنجا که آمار مشخص و جزئی تری در اين باره منتشر نشده است، بايد در اين تحلیل کمی احتیاط کرد. در شرايط فعلی، بنگاه های بزرگ صنعتی ظرفیت اشتغال زايی محدودی دارند، لذا ضروری است برای جذب مؤثر نیروی کار متقاضی اشتغال در آينده توجه بیشتری به بنگاه های کوچک و متوسط مبذول شود. يکی از مزيت های بنگاه های کوچک و متوسط اين است که میزان منابع مالی لازم برای ايجاد هر شغل در آنها کمتر از بنگاه های بزرگ است. از اين رو راهبرد رشد صنعتی سازگار با اهداف اشتغال نیازمند توجه جدی به بنگاه های کوچک و متوسط است. نکته ديگری که در زمینه ساختار صنعت بايد مورد توجه قرار گیرد، تمرکز فعالیت های صنعتی بر صنايعی است که اشتغال زايی آنها بهطور نسبی متر بوده است. بالاترين سهم فعالیت های صنعتی در ايران به طور متوسط متعلق به صنايع تولید مواد و محصولات شیمیايی، تولید فلزات اساسی و تولید وسايل نقلیه موتوری بوده است. در مقابل صنايعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغال زايی بالايی به ازای هر واحد سرمايه گذاری دارند سهم کمتری در بخش صنعت دارند. اين موضوع سبب شده است تا بخش صنعت در ايران به طور نسبی اشتغال زايی بالايی نداشته
باشد، چرا که عمده فعالیت ها در آن به صنايع بزرگی تمرکز يافته است که سرمايه بری بالايی دارند.
سهم فعاليت هاي مختلف از كل ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر شامل رشته های صنعتی زیر است (به ترتیب نقش در اشتغال زایی از زیاد به کم):
- تولید پوشاک ت عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
- دباغی و عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زين و يراق و تولید کفش
- تولید ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی
- تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ت غیر از مبلمان ت ساخت کالا از نی و مواد حصیری
- انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
- تولید محصولات از توتون و تنباکو ت سیگار
- تولید راديو و تلويزيون و دستگاه ها و وسايل ارتباطی
- تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت های مچی و انواع ديگر ساعت
- تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای ديگر
- تولید کاغذ و محصولات کاغذی
- تولید ساير وسايل حمل و نقل
- تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
- تولید منسوجات
- تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی طبقه بندی نشده در جای ديگر
- تولید محصولات فلزی فابريکی بجز ماشین آلات و تجهیزات
- تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای ديگر
- صنايع مواد غذايی و آشامیدنی
- تولید ساير محصولات کانی غیر فلزی
- صنايع تولید زغال کک
- پالايشگاه های نفت و سوخت های هسته ای
- تولید وسايل نقلیه ی موتوری و تريلر و نیم تريلر
- تولید فلزات اساسی
- صنايع تولید مواد و محصولات شیمیايی
در جمع بندی و نتیجه گیری گزارش اینگونه آمده است: به طور معمول انتظار بر اين است که افزايش رشد اقتصادی بتواند از طريق افزايش تقاضا برای نیروی کار و افزايش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد. با اينحال شواهد نشان می دهند که علیرغم تحقق رشد صنعتی در دهه های گذشته، اين رشد نتوانسته نرخ بیکاری را کاهش دهد. به نظر می رسد که کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی طی يک دهه گذشته، عدم پايداری و نوسانی بودن رشد صنعتی و تمرکز بیشتر بخش صنعت به صنايع سرمايه بر از عمده ترين دلايلی است که می توان برای اشتغال زايی ناکافی در بخش صنعت برشمرد. بررسی ها نشان میدهد که به دلیل بروز مشکلات مختلف و تعطیلی واحدهای صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی در يک دهه گذشته کاهش يافته که در نتیجه آن توان اشتغال زايی بخش صنعت با مشکل مواجه شده است. همچنین در طول زمان تغییرات و نوسانات رشد اقتصادی در بخش صنعت افزايش يافته است به طوری که علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی بعد از برنامه سوم توسعه، نوسان رشد صنعتی نیز افزايش يافته است که اين موضوع خود مانعی برای اشتغال زايی در اين بخش محسوب می شود. از سوی ديگر، يافته های اين مطالعه نشان می دهند که تمرکز بخش صنعت در ايران بیشتر بر صنايع سرمايه بر است که علیرغم ارزش افزوده زيادی که ايجاد می کنند، در مقايسه با صنايع کاربر از اشتغال زايی پايینی برخوردارند. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد راهبرد رشد صنعتی متناسب با اهداف اشتغال زايی بايد بر محورهای زير متمرکز باشد:
- رفع موانع تولید در بخش صنعت و افزايش نرخ رشد بخش صنعت،
- توجه جدی به بنگاه های کوچک و متوسط که نقش مهمی در ايجاد اشتغال دارند،
- ايجاد ثبات اقتصادی و پیروی از يک راهبرد رشد صنعتی پايدار،
- تکمیل حلقه های مفقوده بخش صنعت و تقويت پیوندها بین فعالیت های صنعتی بزرگ و سرمايه بر و ساير صنايع به منظور سرريز کردن آثار رشد در صنايع بزرگ به صنايع کوچک و اشتغال زا،
- رفع موانع تولید و احیای صنايع اشتغال زا و کاربر مانند صنايع نساجی.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر محتوی و اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جداول، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ گزارش دارای روش توصیفی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ بله
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا نتایج گزارش، قوانین موجود در کشور را تایید و حمایت می کند؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
چ) جداول، نمودارها و تصاویر
- آیا جداول و نمودارها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ بله
- آیا شکل ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ بله
ح) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار سپاسگزاری شده است؟ خیر
خ) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
د) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند با مدل مفهومی مشخص را تشکیل می دهد؟ گزارش دو موضوع رشد صنعتی را با اشتغال نتوانسته است در قالب یک مدل واحد تحلیل کند.
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ به علت اختصار بیش از حد مطالب، عناوین دارای انسجام و هماهنگی با هم نیستند.
- آیا مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش بسط و توضیح یافته است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری است؟ گزارش از نظر محتوا دارای نوآوری است چون کاهش نرخ بیکاری را به عنوان نتیجه قطعی رشد صنعتی نمی داند.
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ بله
پ) اهمیت
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای تخصصی، درسی و عمومی
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر. گزارش به همه جوانب مرتبط با رشد صنعتی و اشتغال و روابط این دو نپرداخته است.
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به فهم گزارش کمک کند؟ بله
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسنده استفاده کرده است؟ بله
ج) اعتبار
- آیا گزارش دارای اعتبار علمی لازم است؟ بله
- این گزارش مبتنی بر پژوهش های حوزه تخصصی مربوطه است؟ بله

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ظاهرا این گزارش برای استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری و نیازمحوری قابل قبول برخوردار است؟ بله
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ بله
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم مدل مفهومی و تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم (اشتغال) دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ بله
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ بله

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ بله
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ویراستار تخصصی به وظایف علمی خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 113798
 
Share/Save/Bookmark