میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۷
 
 
خنده بر هر درد بی‌درمان دواست
رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است. به نظر شما اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی ته بکشد یا...

رئیس کل بانک مرکزی: ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است.
به نظر شما اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی ته بکشد یا در اختیار واردکننده موز قرار بگیرد آن وقت بانک مرکزی به کدام یک از گزینه‌های زیر تبدیل می‌شود؟
الف) بی‌لیاقت
ب) بی‌وجدان
ج) بی‌عقل
د) هیچکدام 

ایضا رئیس کل بانک مرکزی: ما در نرخ بازار ثانویه دخالت نمی‌کنیم.
با توجه به اینکه دخالت در بازار ارز ثانویه از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است به نظر شما ایشان در کدام یک از امور ضروری زیر دخالت خواهند کرد؟
الف) مناقشات هند و پاکستان
ب) دعوای زن و شوهر همسایه طبقه بالا
ج) درگیری دو راننده برای تصاحب جای پارک
د) هیچکدام 

همچنان رئیس کل بانک مرکزی: روزانه بازار را رصد می‌کنم.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) ایشان خبر دارد که دلار به مرز دوازده هزار تومان رسیده که همچنان می‌خندد.
ب) ایشان مطلع است که هر قطعه سکه به سه برابر قیمت دو ماه پیش معامله می‌شود و باز می‌خندد.
ج) ایشان صدای شکستن استخوان‌های مردم را می‌شنود و همچنان می‌خندد.
د) ایشان در هر شرایطی می‌خندد چون می‌داند خنده بر هر درد بی‌درمان دواست.

کد مطلب: 105860
 
Share/Save/Bookmark