میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۳
 
 
عضو شریف مسئولان بی شرف
معاون اول رییس جمهور: اولین متضرر انتخاب وزیر آموزش و پرورش من خواهم بود. او شش سال برای اداره دولت خیلی به من کمک کرد...

معاون اول رییس جمهور: اولین متضرر انتخاب وزیر آموزش و پرورش من خواهم بود. او شش سال برای اداره دولت خیلی به من کمک کرد. بخش مهمی از استحکام، انسجام و نظم مصوبات دولت مرهون کار حاجی میرزایی بود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) فاتحه آموزش و پرورش خوانده است.
ب) اگر استحکام و انسجام و نظم دولت به آموزش و پرورش برسد بچه ها در ساعات مدرسه وسط خیابان ها گرگم به هوا بازی می کنند.
ج) سوسک از دیوار بالا می رفت مادرش می گفت قربان آن دست و پای بلورینت بروم.
د) هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است.
وزیر صمت: تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟
به نظر شما مخاطب سوال آقای وزیر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) آقا صفر آبدارچی شرکت روبرویی روزنامه سیاست روز
ب) عمه رهبر کره شمالی
ج) شوهر عمه رهبر کره شمالی
د) یکی از رفقای ننجون که به روح اعتقاد ندارد.
رئیس جمهور فیلیپین: مردم می‌توانند به جای شلیک مستقیم به ناحیه سر و سینه مسئولان رشوه‌بگیر، به بخش‌هایی دیگر بدن مسئولان فاسد و رشوه‌بگیر شلیک کنند.
نظور از «بخش های دیگر بدن» مسئولان بی شرف فیلیپینی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) قلوه گاه
ب) بیست سانت بالاتر از ساق پا از ناحیه پشت
ج) به همانجا که قوزک پا نیست ولی وقت عصبانیت می گویند:به قوزک پام
د) به یک عضو شریف دیگر

کد مطلب: 110765
 
Share/Save/Bookmark