میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰
 
 
کارشناسان بازار مشکلات صنعت لوازم خانگی راتشریح کردند؛
پشت پرده مافیای واردات لوازم خانگی
پشت پرده مافیای واردات لوازم خانگی
 

طبق آمار درحال حاضر ظرفیت فعال کارخانه‌های لوازم خانگی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و بااحتساب نرخ دلار ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان برای تولیدکنندگان ؛محصولات قاچاق این حوزه با دلار ۱۲۸۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود و همین مساله سبب شده تا تولید کنندگان نتوانند در برابر این فشار قیمیت کمر راست کنند و هر روز با چالش های جدید مواجه شوند.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی از تلاش مافیای واردات برای وارد کردن لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات خبر داد و گفت: در سال رونق تولید، دولت باید با تأمین سرمایه در گردش از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی از تلاش مافیای واردات لوازم خانگی برای واردات گسترده لوازم خانگی به کشور خبر داد و گفت: با وجود ممنوع بودن واردات لوازم خانگی به کشور، مافیای واردات تلاش می‌کند تا واردات این محصولات را به روش‌های دیگری انجام دهد.
وی توضیح داد: در سال‌های قبل هم که واردات ممنوع بود، کالای خارجی بدون انجام ثبت سفارش وارد انبار گمرک می‌شد و هر ۲ یا ۳ ماه یکبار مصوبه‌ای صادر می‌شد و کالای افرادی که دارای برگ سبز بودند، ترخیص می‌شد.
وی با بیان اینکه در بدنه کارشناسی اقتصادی دولت افرادی هستند که به اقتصاد دولتی فکر می‌کنند، ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نیاز بازار را با حمایت دولت تامین کنند و حتی صادرات نیز داشته باشند، عده‌ای به دنبال صرف منابع ارزی کشور برای واردات و تقویت برندهای خارجی هستند.
غزنوی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال حاضر که قاچاق کالا به کشور انجام می‌شود نیز شاهد خروج ارز بابت قاچاق این کالاها هستیم. در صورت واردات لوازم خانگی نیز منابع ارزی بیشتری صرف تأمین کالاهای خارجی خواهد شد.
وی با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان آمریکایی در مورد لزوم واردات کالاهای لوکس و ساخته‌ شده به ایران، گفت: ممکن است کشورهای خارجی برای واردات لوازم لوکس به ایران حتی از آمریکا نیز معافیت هایی بگیرند، زیرا این مسئله علاوه بر محدود کردن منابع ارزی ایران باعث افزایش فاصله طبقاتی نیز می‌شود.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان سال رونق تولید اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: باید از فرصت ایجاد شده برای تولیدات داخلی استفاده شود و دولت نیز از تولیدکننده داخلی با منابع ریالی و تأمین سرمایه در گردش حمایت کند.
به گفته وی، از این طریق تولید قطعات لازم برای ساخت لوازم خانگی در کشور صرفه اقتصادی پیدا می‌کند و منابع ارزی نیز بابت برندهای خارجی مصرف نمی‌شود.
وی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در صورتی که تولید داخل به مقیاس اقتصادی برسد، قیمت تمام‌شده و بهای کالا کاهش می‌یابد و کارگران بیشتری نیز در کشور شاغل خواهند شد.
غزنوی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مافیای واردات تلاش می‌کند از مشکل تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی سوءاستفاده کند و اینطور جلوه دهد که بازار وضعیت مناسبی ندارد و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تامین کنند. وی خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی هم ظرفیت تولید کالا در سطح متوسط را دارا هستند و هم می‌توانند کالای لوکس تولید کنند، فقط برای این کار نیازمند تامین سرمایه در گردش هستند. به گفته وی، عده‌ای در داخل کشور قصد همراهی با آمریکایی‌ها را دارند و به دنبال لابی برای واردات کالای ساخته‌شده خارجی به کشور هستند.
سخنگوی انجمن لوازم خانگی اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: ظاهر قضیه این است که این کار برای کنترل قیمت‌ها و بازار انجام می‌شود ولی در واقع یک جریان مافیایی شکل گرفته که افراد نفوذی آمریکا در ایران آن را هدایت می‌کنند.

بدعهدی کره ای ها
از سوی دیگر رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه کره‌ای‌ها در تأمین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی در ایران بدعهدی کرده‌اند، گفت: ممنوعیت واردات، حجم قاچاق و تقلب محصولات را افزایش داد و بارها دیده شده محصولات به‌نام ایرانی با برند و لوگو محصولات به‌نام جهانی خارج از فرآیند قانونی عرضه، به فروش می‌رسند.
مرتضی میری اظهار کرد: بسیاری از محصولات لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل توجه و قابل رقابت با محصولات وارداتی هستند اما به دلیل عدم تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، محصولات با کیفیت ایرانی نتوانسته‌اند جایگاه مناسب خود را در بین مشتریان پیدا کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی گفت: برخی از محصولات به‌نام جهانی همچون محصولات کشور کره در ایران تولید می‌شود که محصولات تولیدی تحت لیسانس و تولید داخلی، از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌کنند که در چند ماه اخیر به دنبال تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا بر علیه اقتصاد و مردم ایران، شرکت‌های کره‌ای بدعهدی کرده و مواد اولیه تولید را در اختیار کارخانه‌های داخلی قرار ندادند.
وی خاطرنشان کرد: بدعهدی کره‌ای‌ها عاملی شد تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و شرکت‌های کره‌ای با افزایش قیمت محصولات، بازار را با وجود کمبود کالا، راکد کردند و شرایط به سمتی رفت که قیمت ماشین لباسشویی ایرانی ۱ میلیون تومانی به حدود ۴ میلیون تومان افزایش یافت.
میری یادآور شد: با توجه به این مسائل برخی از تصمیم‌گیری‌ها منجر به ممنوعیت واردات کالای با کیفیت شد که این موضوع حجم قاچاق و تقلب در عرضه کالا را به شدت افزایش داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح کرد: در پی ممنوعیت واردات، حجم قاچاق کالا و تقلب در عرضه کالا از طریق مبادی غیررسمی و بازارچه‌های مرزی افزایش یافت و بارها دیده شده محصولات ایرانی به‌نام با برچسب و تغییر نام به برند و نام محصولات با کیفیت جهانی، از طریق پیامک به مشتریان فروخته شده است.
وی تأکید کرد: برای رشد محصولات داخلی با کیفیت باید برندسازی در دستور کار قرار گیرد و دلیل عدم توجه به این موضوع، ارائه بیش از حد مجوز فعالیت کارخانه‌های تولیدی لوازم‌خانگی است، به طور مثال ایران با در نظر گرفتن بازارهای صادراتی به‌نام نیازی به ۲۰۰ کارخانه یخچال فریزر و گاز ندارد.

کد مطلب: 109866
 
Share/Save/Bookmark