میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۰۳
 
 
چهارجوابی
دسته بیل یا زنبیل، سوال این است
معاون سیاسی استاندار ارومیه: شواهد اولیه و ابتدایی ماجرا حاکی است سرایدار مدرسه بداخلاقی کرده است ولی آزار جنسی نیست...
معاون سیاسی استاندار ارومیه: شواهد اولیه و ابتدایی ماجرا حاکی است سرایدار مدرسه بداخلاقی کرده است ولی آزار جنسی نیست.
منظور از "بداخلاقی" در جمله فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) اخم کردن
ب) فحش دادن
ج) غرولند کردن
د) توجیه کردن 

مدیر برنامه سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت: براساس تحقیقات مشخص شده است که بیش از ۲۰ درصد ... دچار عارضه وزوز گوش هستند.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) مقامات کشور بورکینافاسو
ب) مسئولان سرزمین چین و ماچین
ج) ساکنان احتمالی کره مریخ
د) هیچکدام 

کدام یک از وسایل زیر جزو ابزار سیاسی محسوب می‌شود؟
الف) دسته بیل
ب) خز و خیل
ج) زنبیل
د) پاشنه آشیل
کد مطلب: 101567
 
Share/Save/Bookmark