میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۲
 
 
ربیعی:
وضع جریمه برای عدم استفاده از ماسک،‌ آخرین تصمیم سخت‌‌گیرانه نیست
وضع جریمه برای عدم استفاده از ماسک،‌ آخرین تصمیم سخت‌‌گیرانه نیست
 

سخنگوی دولت گفت: با توجه به اینکه حفظ جان مردم توسط عده‌ای دیگر انجام می‌شد تصمیمات سختگیرانه گرفته شد. وضع جریمه برای عدم استفاده از ماسک،‌ آخرین تصمیم سخت‌‌گیرانه نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران بیان داشت: این سخت گیری ها از جمله جرائم انجام شده فقط برای حفظ جان شهروندان است اساسا جریمه هدف نیست، جریمه یک ابزار است، هشدار برای خودکنترلی است و ایجاد اتفاق عمومی ذهنی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی است و این نظارت عمومی می طلبد. ربیعی افزود: در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی، نانوایی ها، و رستوران ها بیشترین اخطار بهداشتی دریافت کرده اند. متاسفانه رعایت پروتکل بهداشتی در سطح کشور به ۴۲ درصد و در تهران به ۳۲ درصد رسیده است.استفاده از ماسک در سطح کشور کاملا کاهش یافته است.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: دولت به منظور افزایش توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قرارداری (فاکتورینگ) تصویب کرد. این شیوه در تامین مالی زنجیره تامین کمک زیادی به تولید گران و عرصه کنندگان خدمات خواهد داشت. وی افزود : همچنین در روزهای اخیر بحث کمبود نان در برخی استان ها مطرح شده بود. این موضوع در دولت هم مورد بحث قرار گرفت. بررسی ها نشان داد هیچ علت خاص و نگران کننده ای برای این مسئله منطقه ای وجود نداشته است. برخی علل منطقه ای اعم از سودجویی برخی واحدهای صنفی و نیز قاچاق آرد این مشکل مقطعی و منطقه ای را به وجود آورده است. وی در مورد دورکاری کارمندان تصریح کرد: دورکاری کارکنان دولتی در صورت تامین زیرساخت ها منعی ندارد و مشروط بر این که خدمات رسانی به مردم با مشکل روبه رو نشود.

کد مطلب: 115724
 
Share/Save/Bookmark