میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۶
 
 
تذکر به مجلس برای یک رخداد
خاستگاه اساسی مردم در نظام دموکراسی در مجموعه قانونگذاری خاص یعنی «مجلس» ظهور و بروز می‌یابد

خاستگاه اساسی مردم در نظام دموکراسی در مجموعه قانونگذاری خاص یعنی «مجلس» ظهور و بروز می‌یابد. مجلس شورای اسلامی بعد از تشکیل همیشه سکاندار و سپر مدافع حقوق مردم و یک تریبونی برای بیان خواسته‌های آنان بوده و هست. نمایندگان مجلس همیشه باید پیشگام احقاق حقوق آحاد جامعه باشند تشخیص مصلحت اجتماعی مردم با در نظر گرفتن ابزار خاص پژوهشی علمی و کارشناسی با در نظر گرفتن اطلاعات و سیاستهای کلی نظام باید باشد تاریخ تکرار نخواهد کرد حماسه باشکوهی که مجلس ملی در دهه آغازین سال ۱۳۰۰ شمسی با همراهی دولت وقت آفرید. پیش بینی ضرورت نهاد وکالت و همت برای تشکیل آن، قدم زرینی بر نیازسنجی مجلس وقت و پیشرفتی در برآورده کردن خواست ملت بزرگ ایران یعنی «عدالت» بود. بعد از گذشت سال ها از دست آوردی که مجلس آن زمان تقدیم ملت ایران نموده بود، شاهد تجمع اعضای این نهاد مدنی یعنی وکلا در مقابل ساختمان مجلس بودیم. تجمعی نه از روی استیصال بلکه از روی تذکر و یاد آوری. - تذکر برای به یاد آوردن ایجاد عدالت اسلامی و گسترش عدالت توسط خلف جسور، آگاه در زمان‌های گذشته که قانون نهاد وکالت را تصویب کردند. - تذکر و یادآوری اینکه اگر وکالت را کسب و کار دانستید و مانند یک مغازه و واحد کسبی تلقی کردید، اشتغال ایجاد نکردید بلکه یک کاسب بیکار به خیل بیکاران افزوده‌اید. تذکر و یادآوری اینکه، بعد از تصویب لایحه کسب و کار در آینده نه چندان دور باید پاسخگوی بیکاران دیگری البته از جنس وکلا باشید. - تذکر و یادآوری اینکه مجلس باید توسط نمایندگان که وکلای مردم اند اداره و هدایت شود مجلسیان نباید سرنوشت سیاسی خود را با تصمیم غرض ورزانه افراد و جریان‌های ورود یافته به بدنه مجلس گره بزند. - تذکر و یادآوری اینکه آقایان از هرم مجلس خارج و نگاهی به عمارت قدیمی و صد البته باشکوه مجلس ملی بیندازید و در تاریخ مرارتهای تشکیل و استقلال وکالت را مرور کنند.
- تذکر و یادآوری اینکه مردم فهیم و عدالت شناس ایران همچنان که پیشینیان شما را تحسین و قضاوت کردند، شما را نیز قضاوت خواهند کرد. 

نویسنده: هوشنگ مقبولی

کد مطلب: 116147
 
Share/Save/Bookmark