میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۴
 
 
شرکت های دانش بنیان یکی از رکن‌های اقتصاد مقاومتی است
شرکت های دانش بنیان یکی از رکن‌های اقتصاد مقاومتی است
 
دکتر صمدی افشار پژوهشگر ومولف كتاب اقتصاد مقاومتي در گفتگو با خبرگزاری بسیج گفت: ما افق های بسیار بلند و نویدبخشی را در طي مسير پيشرفت در مقابلمان داريم بدیهی است که حرکت به سمت این افق ها،معارضان و معارضه هائی هم دارد.
وی افزود: بعضی از این معارضه ها انگیزه های اقتصادی دارد، بعضی انگیزه های سیاسی دارد؛ بعضی منطقه ای است، بعضی بین المللی است. این معارضه ها در مواردی هم منتهی می شود به همین فشارهای گوناگونی که بر كشور غالب ميگردد فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی . واژه اقتصاد مقاومتي اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.
افشار خاطر نشان کرد: در همان سالها همه ی کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند، می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی ها نشان می داد که هدفشان بر روی اقتصاد کشور
اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند
متمرکز گرديده اقتصاد کشور ما برای آنها نقطه ی مهمی است. هدف دشمن این بود که بر روی اقتصاد متمرکز شود، به رشد ملی لطمه و به اشتغال لطمه وارد كنند طبعاً رفاه ملی دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشکل ودلزده گردند ، از نظام اسلامی جدا شوند؛
وی اظهار کرد:هدف فشار اقتصادی دشمن این است، و این محسوس بود واین شعارهای سال حلقه هائی بودند برای ایجاد یک منظومه ی کامل در زمینه ی مسائل مربوط به اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله ی جلوگیری از اسراف، مسئله ی همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله ی جهاد اقتصادی، و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی. كه از طرف مقام معظم رهبري مطرح گرديد به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نگرديد اين موضوعات ملزوماتي بودند که می توانست حرکت عمومی کشور را در زمینه ی اقتصاد ساماندهی کند؛وجهش ايجاد نمايد.
این محقق تاکید کرد:اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، گفت: مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاست های اصل ۴۴ که اعلام شد، می تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد.

صمدی افشار اظهار کرد: البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند گردد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه های دولتی کشور و دستگاه هائی که می توانند کمک کنند ،كاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد
دانشگاه ها، دستگاه های دولتی وهم تمام مردم که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی های مالی، باید تلاش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند.
مقاومتی است.

این محقق تشریح کرد: ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش بنیان از جمله ی کارهائی است که می تواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیت های گوناگونی در کشور وجود دارد که می تواند این خلأ را پر کند. مسير حركتمان بايدبه اين سمت گمارده شود برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم.

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است، تصریح کرد: اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.

افشار عنوان کرد: بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرائط تحقق اين موضوع استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راه کارهائی که صاحبنظران می دهند، استفاده كنيم وهم از سرمایه ها استفاده شود.
وب ادامه داد: دانشگاه ها، دستگاه های دولتی وهم تمام مردم که خوشبختانه توانائی و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ توانائی های مالی، باید تلاش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخی حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند.
رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛

این پژوهشگر بیان کرد: یک مسئله ی دیگركه ميتواند موضوع مهمي در سرفصل اقتصاد مقاومتی باشد اقتصاد دانش بنیان است... این بخش شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان خیلی مسير باز و امیدبخشی است. در كشور استعدادهای برجسته ای وجود دارند که می توانند در این مورد کمک کنند.همین شرکت های دانش بنیان ،این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستند كه قطعا در اين خصوص بايد جدي گرفته شوند .
کد مطلب: 103646
 
Share/Save/Bookmark