میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۵۷
 
 
موضع لوبور سوربان
محسن هاشمی : من شهردار نمی شوم زیرا دوست ندارم از استرس مریض شوم...
محسن هاشمی : من شهردار نمی شوم زیرا دوست ندارم از استرس مریض شوم.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می‌گیریم که ...
الف) هر کس پست شهرداری را بپذیرد مریض است.
ب) یک رییس شورای شهر سالم بهتر از یک شهردار مریض است.
ج) شهرداران تاریخ تهران از اول مریض بودند.
د) کاش خدا به همه مریضان شفا بدهد. 

معاون سیاسی وزارت خارجه: اگر آمریکا از برجام خارج شود ما هم خارج می‌شویم.
عبارت فوق یادآور کدام شعر شیوای پارسی است؟
الف) اگه تو از پیشم بری من هم از پیشت می‌رم
ب) من چه کنم تو خودت میل جدایی داشتی
ج) یا منو ببر به خونه تون یا بیا به خونه‌ی من 
د) من می‌رم از زندگی تو بیرون / یادت باشه هسته م رو کردی داغون 

کدام یک از کارهای زیر سخت تر است؟
الف) تلفظ کلمه ددمنشانه
ب) تلفظ کلمه لوور
ج) تلفظ کلمه سوربون
د) تلفظ کلمه موزه
کد مطلب: 103745
 
Share/Save/Bookmark