میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۳
 
 
راهبرد تازهای علیه رژیم صهیونیستی
جمهوری اسلامی ایران اگر هم در پی آزاد سازی سرزمین فلسطین که از سوی صهیونیستها اشغال شده است...

 جمهوری اسلامی ایران اگر هم در پی آزاد سازی سرزمین فلسطین که از سوی صهیونیستها اشغال شده است، نبود،اسرائیلیها با ایران و ایرانی دشمنی میکردند. سیاست ضدیت با رژیم صهیونیستی از سوی مردم ایران پیش از انقلاب نیز وجود داشت و این سیاست به خاطر آگاهی از نیات شوم و پلیدی است که در افکار صهیونیستها وجود دارد و این افکار را مردم ایران و نخبگان و روحانیت شیعه به خوبی متوجه بودند و در همان دوران رژیم پهلوی نیز با سیاست آن در نزدیکی با ایران مخالفت میکردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سیاستهای ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی آشکارتر و بیشتر شد چرا که ایران از نقشهها و توطئههایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه غرب آسیا تدارک دیده بودند،آگاه بود. سران رژیم اسرائیل در زمان رژیم پهلوی نفوذ زیادی در ایران داشتند و به همین خاطر تصور میکردند ایران برای آن دیگر خطر محسوب نمیشود. اما انقلاب اسلامی همه رشتههای اسرائیل و آمریکا را پنبه کرد و تصورات سلطه گرانه و کشورگشایی آنها را فرو ریخت.
اکنون چالش بزرگی که رژیم صهیونیستی را تهدید میکند نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه آگاهی ملتهای مسلمان و حتی غیر مسلمان از ماهیتی است که اسرائیل از خود نشان داده و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنایتکار بودن و اشغالگری این رژیم مردم جهان متوجه رژیمی کرده است که بسیاری از مشکلات منطقه و جهان به خاطر وجود نحس آن است. ایران بارها اعلام کرده است که نه تنها با دین یهود و پیروان آن مشکلی ندارد،بلکه این آیین در ایران به رسمیت شناخته شده و حتی همه ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی نمانیدگان رسمی دارند و در آزادی کامل به امورات مذهبی خود میپردازند، پس نمیتوان ایران را ضد یهودی دانست. جمهوری اسلامی ایران با سیاستهای جنایتکارانه و اشغالگرانه سران رژیم صهیونیستی مخالف هستند و تأکید دارد که تنها راه حل فلسطین برگزاری یک همه پرسی آزاد در کشور فلسطیم با حضور همه اقوام و ادیان این کشور است تا سرنوشت فلسطین به دست مردم آن تعیین شود. این طرح پیشنهادی ایران که از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده، یک راه حل صحیح برای آینده فلسطین است،اما از آنجا که صهیونیستها نگران نتیجه این همه پرسی هستند با آن مخالفند.
در حالی که پیشنهاد حضرت آیت الله خامنهای یک راه حل دیپلماتیک بر اساس دموکراسی و مردم سالاری است و مخالفت رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی با آن اثبات میکند که صهیونیستها اشغالگر هستند و برای جلوگیری از شکست خود به گسترش اشغالگری ادامه میدهند.
طرح انتقال سفارتخانههای کشورهای خارجی به بیت المقدس که از سوی صهیونیستها برای پایتختی رژیم جعلی خود انتخاب شده در راستای گسترش نفوذ و تحکیم جایگاه این رژیم است اما این اقدام آنقدر حساسیت برانگیز بود که با مخالفتهای بسیاری روبرو شد.
باید توجه داشت که زنده نگه داشتن مسئله فلسطین در جایگاه مهمترین مسئله جهان اسلام، به این خاطر است که کوتاه آمدن مقابل اشغال و کشتار مردم مظلوم این کشور به دست صهیونیستها، تن دادن به قدرت و گسترش نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه و کشورهای اسلامی است. هم اکنون نیز به خاطر سیاستهایی که برخی رژیمهای عربی منطقه در قبال فشار رژیم صهیونیستی و آمریکا تن به خواسته آنها دادهاند باعث شده تا میان آنها و رژیم اسرائیل مناسباتی برقرار شود،مناسباتی که با عادی جلوه دادن آرمان جهان اسلام که مسئله فلسطین است به فراموشی سپرده خواهد شد اما جمهوری اسلامی ایران با نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس، اجازه نداد تا آرمان و مسئله اصلی جهان اسلام به فراموشی سپرده شود.
و اکنون، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز گذشته به مناسبت روز جهانی قدس بیان شد، راهبرد تازهای علیه رژیم صهیونیستی را نشان داد که « یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی، دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دستِ تهی از سلاح او است. به هدایت و مدد الهی برنامهریزی کردیم و نتیجه این است که موازنهی قدرت در فلسطین دگرگون شد و امروز غزّه میتواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.»
رسانهها و تحلیلگران خارجی این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب را اینگونه تعبیر کردهاند که ایران مردم مبارز و مقاوم فلسطین را تسلیح میکند هر چند نیازی هم به چنین تحلیلهایی نبود چرا که سخنان حضرت آیت الله خامنهای روشن،شفاف و قاطع بیان شده است و سیاست ایران نیز از این پس علیه رژیم صهیونیستی همینگونه ادامه خواهد داشت.

نویسنده: محمد صفری

کد مطلب: 113852
 
Share/Save/Bookmark