میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۵۹
 
 
اوضاع را تشویش نکنیم
سخنگوی دولت: آمریکایی‌ها نوسانات بازار ارز را پیروزی خود می‌دانند. تاکید می‌کنم نباید ارز بیشتر از ۴ هزار دویست تومان عرضه شود و...

سخنگوی دولت: آمریکایی‌ها نوسانات بازار ارز را پیروزی خود می‌دانند. تاکید می‌کنم نباید ارز بیشتر از ۴ هزار دویست تومان عرضه شود و اگر غیر از این باشد خلاف است.
به نظر شما اگر نرخ ارز از چهار هزار و دویست تومان بالا برود سخنگوی دولت چکارش می‌کند؟
الف) سوراخ سوراخش می‌کند.
ب) دعوایش می‌کند.
ج) با پشت دست توی دهنش می‌زند.
د) به شدت محکومش می‌کند. 

ایضا سخنگوی دولت: نباید آب به آسیاب دشمن بریزیم. ممکن است در یک کوچه و پس‌کوچه‌ای یک قیمتی اعلام شود اما این ارزش پول ملی ما نیست و کسبه محترم ما نباید این را مبنا قرار دهند.
با توجه به این اظهارنظر به عقیده شما کسبه محترم باید چه چیزی را مبنا قرار بدهند؟
الف) تحولات اقتصادی در گینه بیسائو
ب) تحولات سیاسی در رواندا و یمن
ج) تحولات فرهنگی در جزایر فیجی
د) تحولات اجتماعی در آسیای میانه 

همچنان سخنگوی دولت: در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد بی‌جهت اوضاع را تشویش نکنیم.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) "بی‌جهت" یک واژه است که از نظر دولت و ملت دو معنای کاملا متفاوت دارد.
ب) سخنگوی دولت در سوییس زندگی می‌کند و فقط گاهی به ایران می‌آید.
ج) اوضاع را تشویش نمی‌کنند و مشوش می‌کنند اما شما به گیرنده‌های خود دست نزنید.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 104474
 
Share/Save/Bookmark