میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
مجلس در ناکارآمدی دولت سهیم است؟
مجلس در ناکارآمدی دولت سهیم است؟
 

گروه رویکرد مجلس کنونی احساس می کند تحقیر شده است، تلقی آن را دارد که به جایگاه آن بی توجهی و بی محلی شده ، اما چرا چنین گمانی وجود دارد؟
مجلس شورای اسلامی در رأس امور است، این سخن حضرت امام(ره) با این جمله ایشان تکمیل تر می شود که گفته است، «مجلس عصاره همه فضائل ملت است.»
روشن است که جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی است، اهمیت مجلس شورای اسلامی از آن بابت است که نمایندگان همه اقشار مردم در همه جای ایران در این مجلس حضور دارند.
چکیده ای از مردم ایران در خانه ملت با رأی مستقیم مردم پا به مکانی گذاشته‌اند تا بتوانند برای مردم کاری انجام دهند، گرهی از مشکلات کشور بگشایند و باعث شوند تا کشور بر اساس قانون و بر مدار قانون حرکت کند.
وظایف مجلس شورای اسلامی هم روشن است، همه آن در قانون اساسی گنجانده شده و تنها کافی است نمایندگان مجلس از ظرفیت های قانونی خود به خوبی بهره ببرند تا مشکلی پیش نیاید.
مجلس کنونی که رو به پایان است، ضعف های بسیاری داشته و باعث شده است تا در آن جایگاه واقعی خود قرار نداشته باشد، چنین مجلسی نمی تواند مصداق سخنان حضرت امام(ره) باشد چرا که ضعف عملکرد آن به خاطر حضور نمایندگانی که کارآمدی لازم را ندارند، با افول روبرو کرده است. مردم نیز انتظار و توقع دیگری از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی داشته و دارند. انتظاراتی که به حق است و بجا و باید هم نمایندگان برای تحقق خواسته های آنها اقدام کنند.
چرا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن احساس می کنند که در بسیاری مسائل تحقیر شده‌اند و به آنها بی محلی شده است؟ طبیعی است که در تازه ترین اتفاقی که در کشور افتاد، مجلس با داشتن ابزارهای لازم قانونی نتوانست جلوی دولت را در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن بگیرد. حتی نمایندگاه اعتراض کردند که از چنین تصمیمی آگاهی نداشتند!
هر چند این تصمیم در شورای عالی اقتصادی سران سه قوه گرفته شد، اما مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایطی که وجود داشته و دارد، می‌توانست پیش از تشکیل چنین شورایی، مانع دولت شود و در چارچوب قانون به موضوع بنزین ورود کند.
چرا دولت از قانون تخطی کرده و در مدت زمان تعیین شده اقدام به افزایش پلکانی و آهسته قیمت بنزین و سهمیه بندی آن نکرده است و چرا مجلس نسبت به این تخلف ورود نکرده و دولت را وادار به اجرای قانون نکرده است؟
چنین ضعف هایی در مجلس است که باعث شده تا تره هم برای آن خورد نکنند!
در واقع عملکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن باعث شده تا برخی نهادها و قوای دیگر نسبت به جایگاه مجلس شورای اسلامی بی توجه و بی تفاوت شوند و اهمیتی که باید به جایگاه مجلس بدهند، با اجرا نکردن قوانینی که مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کرده آن را تحقیر می کنند. مجلس با دولت ارتباط مستقیم دارد، این ارتباط به واسطه قانون اساسی و شرح وظایفی است که برای مجلس تعیین شده است. نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی قوه مجریه، یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی است.
قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند و به تأیید شورای نگهبان می رسد، دولت باید قوانین مصوب را بی چون و چرا اجرا کند و اگر چنین نکند ابزار سوال و استیضاح از وزرای دولت و شخص رئیس جمهور در قانون برای مجلس در نظر گرفته شده است.
حتی مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی می تواند رئیس جمهور را استیضاح کند و در صورت قانع نشدن از توضیحات او، رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد.
قانون شرایط استیضاح رئیس جمهور را چنین قرار داده است؛ «در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یک صد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.»
مجلس در طول عمر خود تنها یکبار از اختیار خود استفاده کرده و عدم کفایت رئیس جمهور را صادر کرده است، بنی صدر تاکنون تنها رئیس جمهوری بود که در ایران با رأی نمایندگان مجلس برکنار شد.
یکی از نمایندگان مجلس که از اعضای فراکسیون امید است، گفته؛«با دولت زیادی مهربان بودیم،می پذیرم همراهیمان باعث شده که در برخی از مواقع ما بیش از حد با وزرا مهربان باشیم.»
این بیش از حد مهربان بودن مشخص است چه نتیجه خواهد داشت!
متاسفانه در برخی نمایندگان دیده می شود برای آن که بتوانند از دولت برای شهر یا استان خود امتیازی دریافت کنند، با برخی وزرای دولت و دولت ها تعامل برقرار کرده و از این راه وامدار دولت می شوند، چنین رفتاری باعث می شود که آن نمایندگان در بزنگاه های حساس و بحرانی نتوانند ورود کنند و در چارچوب قانون عمل کنند.
بارها برخی نمایندگان که از این راه به دور هستند، خود اعلام کرده اند که فلان وزیر با فلان نمایندگان شهر و استان بر سر استیضاح وزیر توافق کردند و این توافق به لغو استیضاح یا رأی آوردن وزیر ختم شده است. چرایی آن هم روشن است وزیر قول مساعدت داده است!
اکنون در آستانه برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هستیم، انتخاباتی که در شرایط کنونی کشور می تواند آینده مجلس را از سوی مردم تعیین کند، آینده ای که نشان خواهد داد آیا مجلس در جایگاه واقعی خود قرار دارد یا نه، استقبال مردم از انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند ماه سال جاری رقم خواهد زد که مجلس در نزد مردم چه پایگاه و جایگاهی دارد.
در پایان به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی استناد می کنیم که در باره مجلس فرموده اند؛
«امام فرمودند مجلس عصاره همه فضائل ملت است، دقت کنید نگفتند عصاره همه خصلت های ملت؛ مجلس نباید نماد تردید، خود کم بینی،یأس، ناامیدی و عدم توجه به مسائل کشور باشد. مجلس نباید نگاهش به توانایی ها و ظرفیت های ملی مأیوسانه باشد.»

کد مطلب: 112006
 
Share/Save/Bookmark