میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۱
 
 
نقطه‌چین‌ها
سخنگوی دولت: قیمت کنونی ... به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت...

سخنگوی دولت: قیمت کنونی ... به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم.
نقطه‌چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) کشک پاستوریزه
ب) دوغ محلی
ج) تنبان
د)دلار 

این نقطه‌چین را هم پر کنید.
استاندار هرمزگان: سخنرانی بنده مانند سخنرانی ... در سازمان ملل برای صندلی‌های خالی شده است.
الف) هوخشتره
ب) کوروش کبیر
ج) اردشیر سوم
د) هیچکدام 

همچنان نقطه‌چین را پر کنید.
وزیر بهداشت: در مورد پرستاران نیز باید بگویم، چند ... اینجا داریم که تا توانستند در این چند سال برای تقابل بین پزشک و پرستار حرف زده‌اند که شما هم ساکت ماندید.
الف) آدم فضول
ب) بچه تخس
ج) زیرآب زن
د) غضنفر

کد مطلب: 97949
 
Share/Save/Bookmark