میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۱
 
 
چهارجوابی
داور من داور من تو یاری و یاور من
جراید: استعفای رئیس صندوق بازنشستگان ... بوده است...
جراید: استعفای رئیس صندوق بازنشستگان ... بوده است.
الف) ملکوک
ب) مشکوک
ج) مفلوک
د) مسکوک 

وزیر کشور: مسئله عضو شورای شهر یزد را از مجاری ... پیگیری می‌کنیم.
نقطه‌چین بالا را پر کنید.
الف) کلیوی
ب) فوق کلیوی
ج) آب شهری
د) هیچکدام 

فائزه هاشمی: حضور زنان در استادیوم باعث تلطیف فضا می‌شود.
با توجه به این اظهارنظر به زودی کدام یک از شعارهای زیر در استادیوم‌ها طنین افکن می‌شود؟
الف) داور فدات بشم دقت کن عزیزکم
ب) داور جون دوست دارم بی‌تو خیلی خسته‌ام داور جون
ج) داور من داور من تو یاری و یاور من
د) داور خوشگل من / چاره مشکل من / تو فقط نشسته‌ای توی دل من
کد مطلب: 101792
 
Share/Save/Bookmark