میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۳۶
 
 
چلغوز بوداده به فروش می‌رسد
برادر واعظی: آخر هفته سخنگوی منتخب با رئیس‌جمهور جلسه دارد و احتمالا مورد نظر ریاست جمهور...

برادر واعظی: آخر هفته سخنگوی منتخب با رئیس‌جمهور جلسه دارد و احتمالا مورد نظر ریاست جمهور قرار می‌گیرد، ایشان فعلا در حال ارائه برنامه هستند.
منظور از "مورد نظر ریاست جمهور قرار می‌گیرید" کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) سخنگوی مرغوبی است و چشم رئیس‌جمهور می‌گیردش
ب) این از آن سخنگوهاست که مقبول می‌افتد.
ج) مشترک مورد نظر چیز خوبی است و دور هم خوش می‌گذرانند.
د) یعنی رئیس‌جمهور نمی‌خواهدش فقط "نوبخت" خودش را می‌خواهد. 

ایران و روسیه در چند دهه گذشته هرگز تا این حد به یکدیگر نزدیک نبوده‌اند و با تحسین بیشتر میزبانان، گفت که ایران میان امضاکنندگان برجام تمایز قائل شده و هرگز پشتیبانی روسیه را فراموش نخواهد کرد.
اظهارنظر فوق از کیست؟
الف) ناصرالدین شاه قاجار
ب) شاه سلطان حسین صفوی
ج) عباس میرزا
د) برادر جواد ظریف 

یک نماینده مجلس: فروش نفت به زنگنه مربوط نیست.
با توجه به این اظهارنظر فروش کدام یک از موارد زیر به آقای زنگنه - وزیر نفت - مربوط می‌شود؟
الف) فروش قارپوز
ب) فروش چلغوز بو داده
ج) فروش املاک بابک زنجانی
د) فروش تخم‌مرغ دوزرده

کد مطلب: 109092
 
Share/Save/Bookmark