میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۶
 
 
دبیرکل جامعه انجمن اسلامی:
اغتشاشگران به بازار امید نداشته باشند
اغتشاشگران به بازار امید نداشته باشند
 

کریمی اصفهانی گفت: وضعیت بازار بزرگ تهران عادی است و همه مغازه‌ها باز هستند.
دبیرکل جامعه انجمن اسلامی بازار اظهار کرد: وضعیت بازار بزرگ تهران عادی است و همه مغازه‌ها باز هستند. احمد کریمی اصفهانی افزود: بازار با تجربه‌ای که دارد دشمن را می‌شناسد و می‌داند هر نوع تحرکی که دشمن انجام می‌دهد علیه نظام و مردم است. وی گفت: اغتشاشگران بدانند جایی در بازار ندارند و امید خود را از بازار قطع کنند، بازار جایی نیست که امید بیگانگان باشد. کریمی اصفهانی ادامه داد: ضرورت فعالیت بازار امنیت است اگر امنیت برقرار شود هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. پس از افزایش قیمت بنزین، روز گذشته اغتشاشگران با حضور در بازار تهران، سعی در برهم زدن نظم بازار و همچنین وادار کردن کسبه به بستن مغازه ها داشتند که با هوشیاری کسبه و حضور نیروی انتظامی نقشه آنها با شکست مواجه شد و موفق به این کار نشدند.

کد مطلب: 111639
 
Share/Save/Bookmark