میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۶
 
 
کنسرت های آب شسته
عبارت زیر از کیست؟ از فرماندار تا متوليان امور برق استان تا وزارتخانه هرکسي مي‌گويد من به فکر...

عبارت زیر از کیست؟
از فرماندار تا متوليان امور برق استان تا وزارتخانه هرکسي مي‌گويد من به فکر مردم هستم، دروغ مي‌گويد.
الف) یک عضو وابسته به گروهک انحرافی مایل به جریان فتنه
ب) یک عنصر فریب خورده استکبارجهانی
ج) یک مزدور امپریالیسم وابسته به آمریکای جهانخوار
د) یک عضو کمیسیون انرژی مجلس

هنرمند نیازی به خبرنگاران ندارد، شما خبرنگاران به خبر نیاز دارید. این عبارت مربوط به کدام یک از ادوار تاریخی زیر است؟
الف) دوران غارنشینی
ب) دوران ماقبل تاریخ
ج) عصر حجر
د) دوران شهاب حسینیسیم

برادر سلیمی نمین: دفاع از کسی که از کنسرت‌های زیرزمینی توبه کرده باشد و آمده باشد که کنسرت‌های آب شسته تر و موجه تری ارائه دهد بد نیست.
در عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر اتفاق افتاده است؟
الف) فشار از بالا کنسرت زیر زمینی از پایین
ب) فشار از پایین کنسرت آب شسته و موجه از پایین
ج) فشار از بالا و پایین و تتلو از وسط
د) هیچکدام

کد مطلب: 99740
 
Share/Save/Bookmark