میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۸
 
 
نلغزیم نلغزیم ما همه با هم هستیم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: صدها هادی رضوی داریم و هر انسانی اگر زمین لغزنده باشد ممکن است ...

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: صدها هادی رضوی داریم و هر انسانی اگر زمین لغزنده باشد ممکن است لغزیده و زمین بخورد، بنابراین حاکمان، ناظران و سیاستگذاران باید مراقبت کنند تا افراد زمین نخورده و پا‌ها نلغزد.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که مقصر اختلاس‌های اخیر، کدام یک از عوامل زیر است؟
الف) مدیرعامل شرکت روغن ترمز بهران
ب) رئیس اتحادیه تولید کنندگان وازلین تهران
ج) مسئول کنترل کیفیت شرکت صابون سازی گلنار و پسران!
د) هر سه گزینه فوق صحیح است در نهایت اطمینان! 

نماینده نجف‌آباد: منبع خبرم را به شما بدهم؟ هیچ جای دنیا باب نیست سیاستمداری منبع خبر خود را به خبرنگاری بگوید.
منظور از "کجای دنیا" در اظهارنظر فوق کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) ده شلمرود
ب) دهق و علویجه نجف‌آباد
ج) جزایر هونولولو
د) کشور پادشاهی لسوتو 

وزیر نفت: اکنون نمی‌توانیم به اسم ایران نفت صادر کنیم.
با توجه به این اظهارنظر بهتر است به اسم کدام یک از گزینه‌های زیر نفت صادر کنیم؟
الف) برادر حسین هدایتی
ب) برادر بابک زنجانی
ج) برادر سیدهادی رضوی
د) ننجون عمه رهبر کره شمالی‌

کد مطلب: 109489
 
Share/Save/Bookmark