میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۶
 
 
نامه عاشقانه ایشون به اوشون
معاون اول رییس جمهور:نیازمند جراحی ... هستیم.

معاون اول رییس جمهور:نیازمند جراحی ... هستیم.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) بینی
ب) دماغ
ج) سرپایی
د) اقتصادی
رضا علاءالدین: من و پدرم ناصر علاءالدین فرار نکرده‌ایم و اسم ما را به اشتباه و با تشابه اسمی مطرح کردند.
به نظر شما تشابه اسمی با کدام یک از گزینه های زیر اتفاق افتاده است؟
الف) علی بابا
ب) بابا علاء الدین
ج) سندباد بحری
د) چهل دزد بغداد
یک نماینده مجلس: مساله این است که دوستان مدعی اصلاح طلبی در برخی از احزاب که اتفاقا در شکل‌گیری همین مجلس هم نقش داشته‌اند کنار گود نشسته‌اند و می‌گویند لنگش کن.
به نظر شما به جای اصطلاح داش مشتیانه ی "لنگش کن" باید از چه گزینه محترمانه ای استفاده کنند؟
الف) ای ولا دمت گرم
ب) با همین فرمون برو داداش
ج) آی خشک
د) آی نفس کش
امیدوارم از طولانی شدن نامه که اقتضای یک صحبت اساسی و سازنده است خسته نشده باشید.
جمله فوق از کدام نامه تاریخی است؟
الف) نامه مجنون به لیلی
ب) نامه فرهاد به شیرین
ج) نامه رومئو به ژولیت
د) نامه برادر احمدی نژاد به برادر ترامپ

کد مطلب: 109588
 
Share/Save/Bookmark