میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷
 
 
جواب همه گزینه ها "هیچکدام" است
در موضوع آقای "نجفی" از طرف دولت هیچگونه اعمال نظر و دخالتی صورت نگرفته است...

در موضوع آقای "نجفی" از طرف دولت هیچگونه اعمال نظر و دخالتی صورت نگرفته است.
عبارت فوق از کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) مرکز نگهداری پرستوی های اهلی
ب) انجمن حمایت از پرستوهای مهاجر
ج) انتشارات پرستوی های وحشی
د) هیچکدام
سخنگوی دولت:بحث رسیدگی به سیل زدگان را هر دو هفته یکبار داریم دنبال می‌کنیم و یک مصوبه هم در مورد آن داریم و ۳ هزار میلیاد تومان نیز برای جبران آسیب زیرساخت‌های مناطق سیل زده در نظر گرفت شد.
سه هزارمیلیارد در خبر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) کشتار سی هزار کاهن بودایی توسط ارتش سرخ چین
ب) افزایش سی هزارتومانی حقوق ننجون بعد از ده سال
ج) اختلاس سه هزار میلیاردتومانی برادر خاوری
د) هیچکدام
برادر نوبخت: هجده ماه سختی داشتیم، ولی بیست و چهار ماه رو به بهبودی خواهیم داشت.
عبارت فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار می آد.
ب) تا بیست و چهارماه بعد کی مرده و کی زنده؟
ج) آدم نوبخت یا منجم از آب در می آید یا پیشگو!
د) هیچکدام

کد مطلب: 109885
 
Share/Save/Bookmark