میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۶
 
 
میزبان نالایق
نشست گروه ۲۰ از دیروز به صورت مجازی به میزبانی عربستان آغاز به کار کرده است...

نشست گروه ۲۰ از دیروز به صورت مجازی به میزبانی عربستان آغاز به کار کرده است. در کنار مباحث مطرح در این نشست نکته قابل توجه ماهیت میزبان این نیست. عربستان در حالی تلاش دارد تا خود را میزبانی لایق معرفی نماید که در باب این کشور چند نکته قابل توجه است. یکی از ادعاهای غرب تکیه بر حقوق بشر و رفتارهای بشر دوستانه است. در عرصه داخلی عربستان به اذعان ناظران بین‌المللی این کشور یکی از کانون‌های اصلی نقض حقوق بشر و ازادی های فردی است که سرکوب مردم قطیف و فعالان رسانه‌ای نمودی از این رفتار است. در همین حال در حوزه منطقه‌ای و جهانی نیز عربستان از یک سو ۶ سال است که به کشتار مردم یمن می‌پردازد چنانکه نزدیک به ۷ هزار کودک قربانی این ماهیت جنایتکارانه این رژیم شده اند. از سوی دیگر سعودی از حامیان اصلی تروریسم و همراهان غرب تروریسم پرور است که نمود آن را در عراق و سوریه می‌توان مشاهده کرد. در همین حال سعودی در ماه‌های اخیر رویکرد سازکارانه به رژیم صهیونیستی داشته که نتیجه آن نیز تشدید تجاوزات این رژیم به اراضی فلسطینی و کشتار و آواره سازی فلسطینیان بوده است. با توجه به این مولفه‌های به صراحت می‌توان گفت که سعودی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری صلاحیت میزبانی این نشست را ندارد. این وضعیت این سوال را در پی دارد که سعودی با چنین کارنامه‌ای چگونه میزبان نشست گروه ۲۰ شده است؟ 

نویسنده:فرامرز اصغری

کد مطلب: 116184
 
Share/Save/Bookmark