میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۳:۲۹
 
 
آمریکا توان جنگ نظامی در هیچ سطحی را ندارد

عضو شورای مرکزی هدف آمریکا از طرح تئوری جنگ و صلح این است که با افزایش فشارها بر مسئولان تصمیم‌گیر، آنها را دچار اشتباهات محاسباتی کرده و زمینه مذاکره مجدد را فراهم کند. حمیدرضا ترقی گفت: براساس گفته کارشناسان نظامی، با توجه به شرایط کنونی آمریکا و همچنین قدرت بازدارندگی کشورمان، آمریکا توان جنگ نظامی با ایران در هیچ سطحی را ندارد. وی تصریح کرد: در همین راستا نوعی هماهنگی و هم‌گرایی میان اپوزیسیون خارج از کشور و عوامل سیا با جریان‌های غربگرای داخلی به وجود آمده که این تئوری در طی چند روز گذشته به وضوح بروز و ظهور داشته است. ترقی خاطرنشان کرد: هدف از طرح تئوری جنگ و صلح این است که با تحریک افکار عمومی و متعاقب آن افزایش فشارها بر مسئولان تصمیم‌گیر، آنها را دچار اشتباهات محاسباتی کرده و زمینه تن دادن به مذاکره با ترامپ را فراهم کنند.

کد مطلب: 108886
 
Share/Save/Bookmark