میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۲
 
 
واکنش‭ ‬ترامپ‭ ‬به‭ ‬اعتراض‭ ‬های‭ ‬گسترده‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬از‭ ‬عملکردهایش‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬کرونا‭ ‬
منتظر‭ ‬مرگ‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬باشید‭ ‬
منتظر‭ ‬مرگ‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬باشید‭ ‬
 

در‭ ‬حالي‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬اعتراض‭ ‬هاي‭ ‬مردمي‭ ‬و‭ ‬كادر‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬درماني‭ ‬به‭ ‬ناتواني‭ ‬ساختار‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬شدت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬واكنش‭ ‬ترامپ‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬انتقادها‭ ‬بيان‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬روزهاي‭ ‬آينده‭ ‬منتظر‭ ‬مرگ‭ ‬هاي‭ ‬زيادي‭ ‬باشيد،‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
امروز‭ ‬جهان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬ناتواني‭ ‬و‭ ‬ضعف‭ ‬شديد‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬را‭ ‬آشكارا‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬اصلي‭ ‬قربانيان‭ ‬كرونا‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬چهارم‭ ‬قربانيان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭. ‬
‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬شمار‭ ‬مبتلايان‭ ‬و‭ ‬جان‌باختگان‭ ‬به‭ ‬ويروس‭ ‬‮«‬كوويد۱۹‮»‬‭ ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬تصميم‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد‭ ‬براي‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مجدد‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور،‭ ‬نارضايتي‭ ‬مردم‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬نوشته‭ ‬وبگاه‭ ‬‮«‬هيل‮»‬‭ ‬نظرسنجي‭ ‬جديدي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترك‭ ‬توسط‭ ‬شبكه‌هاي‭ ‬‮«‬اِي‭.‬بي‭.‬سي‮»‬‭ ‬و‭ ‬مؤسسه‭ ‬‮«‬ايپسوس‮»‬‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬اكثريت‭ ‬جامعه‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامپ‮»‬‭ ‬رئيس‌جمهور‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬راضي‭ ‬نيستند‭.‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬۵۲‭ ‬درصد‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬از‭ ‬عملكرد‭ ‬ترامپ‭ ‬ناراضي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نظرسنجي‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬قبل،‭ ‬افزايش‭ ‬۹‭ ‬درصدي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنين‭ ‬۸۹‭ ‬درصد‭ ‬شركت‌كنندگان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نظرسنجي‭ ‬از‭ ‬وضعيت‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬بسيار‭ ‬نگران‭ ‬هستند‭. ‬كمبود‭ ‬تجهيزات‭ ‬پزشكي‭ ‬براي‭ ‬كادر‭ ‬درماني‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬چالش‌هاي‭ ‬دولت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬كمبود‭ ‬اين‭ ‬تجهيزات‭ ‬،‭ ‬انتقاد‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سناتورها‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬كنگره‭ ‬را‭ ‬برانگيخته‭ ‬است‭.‬
رئيس‌جمهور‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬تلفات‭ ‬زياد‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬طي‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬پيش‭ ‬روي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬صحبت‭ ‬مي‌كرد‭ ‬اما‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مجدد‭ ‬مشاغل‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭.‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامپ‮»‬‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬هفته‌هاي‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬تمسخر‭ ‬درباره‭ ‬ويروس‭ ‬‮«‬كوويد۱۹‮»‬‭ ‬و‭ ‬خطري‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬براي‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬صحبت‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬ديروز‭ ‬درباره‭ ‬تلفات‭ ‬بسيار‭ ‬زياد‭ ‬آن‭ ‬طي‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬آتي‭ ‬صحبت‭ ‬كرد‭. ‬ترامپ‭ ‬طي‭ ‬سخنراني‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬مطبوعاتي‭ ‬‮«‬كارگروه‭ ‬كروناويروس‮»‬‭ ‬كاخ‭ ‬سفيد،‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬اين‭ ‬هفته‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬بسيار‭ ‬سخت‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬تلفات‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭...‬به‭ ‬سختي‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬تا‭ ‬تجهيزات‭ ‬اضافي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سريعترين‭ ‬زمان‭ ‬ممكن‭ ‬به‭ ‬نيويورك‭ ‬برسانيم‮»‬‭.‬ترامپ،‭ ‬علي‌رغم‭ ‬هشدارهاي‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬درباره‭ ‬لزوم‭ ‬تعطيل‭ ‬ماندن‭ ‬مشاغل‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بيشتر‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬آمريكا،‭ ‬تاكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬هرچه‭ ‬سريعتر‭ ‬بايد‭ ‬كسب‌وكارها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گرفته‭ ‬شوند‭.‬اوضاع‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬قدري‭ ‬بحراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬ايالت‌ها‭ ‬مجبور‭ ‬شدند‭ ‬از‭ ‬ماسك‌هاي‭ ‬تاريخ‭ ‬گذشته‭ ‬براي‭ ‬كادر‭ ‬درمان‭ ‬بيمارستان‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭. ‬آسوشيتدپرس‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬گزارشي‭ ‬نوشت‭ ‬برخي‭ ‬ايالت‌ها‭ ‬و‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬كه‭ ‬محموله‌هاي‭ ‬حاوي‭ ‬ماسك،‭ ‬دستكش،‭ ‬دستگاه‌هاي‭ ‬تنفس‭ ‬مصنوعي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬اقلام‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬غيرمنتظره‌اي‭ ‬مواجه‭ ‬شدند‭. ‬اقلام‭ ‬دريافتي‭ ‬آن‌ها‭ ‬تاريخ‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭.‬
شهردار‭ ‬نيواورلئان‭ ‬آمريكا‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬سردخانه‌هاي‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬ديگر‭ ‬ظرفيت‭ ‬كافي‭ ‬براي‭ ‬نگهداري‭ ‬اجساد‭ ‬قربانيان‭ ‬كرونا‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬مقام‌هاي‭ ‬محلي‭ ‬آلمان،‭ ‬اقدام‭ ‬واشنگتن‭ ‬در‭ ‬ضبط‭ ‬و‭ ‬مصادره‭ ‬محموله‭ ‬۲۰۰‭ ‬هزار‭ ‬ماسك‭ ‬سفارش‭ ‬پليس‭ ‬برلين‭ ‬از‭ ‬شركت‭ ‬‮«‬ام۳‮»‬‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬بانكوك‭ ‬را‭ ‬‮«‬دزدي‭ ‬دريايي‭ ‬مدرن‮»‬‭ ‬توصيف‭ ‬كردند‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬آمريكا‭ ‬يعني‭ ‬انگليس‭ ‬نيز‭ ‬شرايط‭ ‬تقريبا‭ ‬مشابهي‭ ‬حاكم‭ ‬است‭ ‬چنانكه‭ ‬يك‭ ‬كارشناس‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬واگيردار‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬پزشكي‭ ‬دولت‭ ‬انگليس‭ ‬درباره‭ ‬احتمال‭ ‬افزايش‭ ‬شمار‭ ‬جان‭ ‬باختگان‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭.‬
به‭ ‬نوشته‭ ‬رويترز،‭ ‬‮«‬نايل‭ ‬فرگوسن‮»‬‭ ‬مشاور‭ ‬پزشكي‭ ‬دولت‭ ‬انگليس‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ترسيم‭ ‬و‭ ‬تدوين‭ ‬پاسخ‭ ‬دولت‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬بحران‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬نقش‭ ‬داشته‭ ‬است،‭ ‬امروز‭ ‬يكشنبه‭ ‬آماري‭ ‬از‭ ‬تلفات‭ ‬احتمالي‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬ارائه‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬گفته‭ ‬اين‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬‮«‬امپريال‭ ‬كالج‮»‬‭ ‬لندن‭ ‬كه‭ ‬كارشناس‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬واگيردار‭ ‬هم‭ ‬هست،‭ ‬احتمال‭ ‬افزايش‭ ‬تلفات‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬انگليس‭ ‬به‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬فرگوسن‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬‮«‬اندرو‭ ‬مار‮»‬‭ ‬مجري‭ ‬سرشناس‭ ‬شبكه‭ ‬بي‌بي‌سي‭ ‬از‭ ‬تدابيرو‭ ‬اقدامات‭ ‬دولت‭ ‬انگليس‭ ‬دفاع‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬توانستيم‭ ‬در‭ ‬شيوع‭ ‬گسترده‭ (‬كرونا‭) ‬اختلال‭ ‬ايجاد‭ ‬كنيم‮»‬‭.‬فرگوسن‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬مجري‭ ‬اين‭ ‬شبكه‭ ‬درباره‭ ‬تخمين‭ ‬ميزان‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬مير‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬ما‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬بين‭ ‬هفت‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬كمي‭ ‬بيشتر‭ ‬از‭ ‬۲۰‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بشود‮»‬‭.‬

کد مطلب: 113259
 
Share/Save/Bookmark