میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
بازی پاندولی
جو بایدن در حالی در انتخاباتی ابهام برانگیز به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا راهی کاخ سفید شد که سیاست‌های وی نکات قابل توجهی را نشان می دهد...

جو بایدن در حالی در انتخاباتی ابهام برانگیز به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا راهی کاخ سفید شد که سیاست‌های وی نکات قابل توجهی را نشان می دهد. وی در دوران مبارزات انتخاباتی ادعای رویکرد به دیپلماسی و پایان دادن به یک جانبه گرایی ترامپ را سر داده و مدعی بود که با قدرت هوشمند، سیاست‌های نادرست ترامپ را تغییر داده و به اجماع سازی جهانی روی خواهد آورد. این ادعا در حالی مطرح شده که از زمان ورود وی به کاخ سفید سیاست بایدن در چارچوب مشت آهنین قابل تعریف است. وی در گفت و گو با پوتین از وضعیت داخلی روسیه و عملکرد آن در قبال جهان گلایه کرده و بر پاسخگویی به رفتارهای مسکو تاکید کرده است.
در همین حال بایدن از تشکیل تیم ویژه ضربت در پنتاگون برای مقابله با چین خبر داده و بر همگرایی با کره جنوبی و ژاپن علیه چین و البته کره شمالی تاکید نموده است. بایدن در باب ایران نیز بازگشت به برجام را مشروط به اقدام ایران نموده و بودن همه گزینه ها روی میز را مطرح کرده است. حال این سوال مطرح است که بایدن چرا به رغم وعده‌های بسیار در باب دموکراسی و مذاکره در سیاست خارجی سیاست های ترامپ و مشت آهنین را اجرا می‌سازد؟ اینکه قدرت هوشمند در قالب قدرت نرم ( مذاکره) و قدرت سخت( نظامی) تعریف می شود شاید بخشی از ادله مطرح در باب رفتار بایدن باشد که طرف های مقابل را میان گزینه دیپلماسی و نظامی قرار می دهد تا در نهایت آنها را به تسلیم شدن سوق دهد. نکته قابل توجه در رفتار بایدن آن است که وی از بیش از ۷۰ میلیون رای مردم به ترامپ هراس دارد چرا که ارای ترامپ ارای راست گرایان و ملی گرایان بوده که خواستار اقتدار جهانی آمریکا هستند.
اولویت بایدن اکنون تمرکز بر یک جانبه گرایی قدرت در داخل و حذف جمهوری خواهان به بهانه حذف ترامپ از صحنه با ادعای مقابله با حمله کنندگان به کنگره است. در اصل بایدن به دنبال دیکتاتوری و یکجانبه گرایی داخلی است. بایدن در حالی با ابزار استیضاح ترامپ در کنگره و نیز بازداشت مخالفان این سیاست را اجرا می سازد که حلقه تکمیلی آن را رفتارهای رادیکالی در سیاست خارجی تشکیل می‌دهد. بایدن چنان وانمود می‌سازد که منافع ملی گرایان را نیز در نظر دارد تا به دین وسیله ترامپ و جمهوری خواهان را از صحنه حذف نماید. هر چند که رفتارهای بایدن برگرفته از راهبرد جهانی آمریکاست که هر فردی جای وی بود نیز اجرا می کرد اما در مقطع کنونی هدف وی با سیاست پاندولی میان دیپلماسی و رادیکالیسم تثبیت قدرت داخلی و حذف رقبا و رسیدن به یکجانبه گرایی است که ناشی از جاه طلبی دیکتاتورمابانه وی است. 

نویسنده: قاسم غفوری

کد مطلب: 117120
 
Share/Save/Bookmark