میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
تک‌مضراب
مدیریت ننجونی (قسمت دوم)
دیروز تک مضراب را از سمت چپ بردیم بالا و به سمت راست مصاحبه برادر اسحاق جهانگیری زدیم. امروز...

دیروز تک مضراب را از سمت چپ بردیم بالا و به سمت راست مصاحبه برادر اسحاق جهانگیری زدیم. امروز قسمت دوم زد و خورد ما را بخوانید:
جهانگیری: البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که تعداد زیادی از روستاها با افزایش جمعیت به شهر تبدیل شده است؛ بنابراین بخشی از آمار افزایش جمعیت شهری معنی‌اش این نیست که روستاییان به حاشیه‌های شهرها مهاجرت کرده‌اند، بلکه روستاها به شهر تبدیل شده‌اند.
ننجون: اتفاقا همین حالا هم دانشمندان درباره این مساله که اول مرغ بوده یا تخم‌مرغ با یکدیگر اختلاف نظر دارند. حیف است شما در این بحث‌های جدی شرکت نکنید. به نظر من بهتر است معاونت ریاست جمهوری را رها کنید و بروید با همان دانشمندان به یک نتایج علمی برسید.
ساکنین روستاها باید احساس کنند نیازهای اولیه را به خوبی دارا هستند.
ننجون: حتی اگر هیچی نداشته باشند همین که "احساس کنند" حتما کارشان راه می‌افتد.
فراموش نکنیم در اوایل انقلاب یک خانواده روستایی از حداقل امکانات رفاهی بی‌بهره بودند.
ننجون: البته خیلی از امکانات رفاهی هم هنوز اختراع نشده بود ولی هر چه که بود نمی‌زدند همان امکانات رفاهی را هم فیلتر کنند.
آنقدر امکانات رفاهی در روستاها وجود نداشت که بعد امکانات ساده‌ای مثل یخچال که آمد در آمار دولت‌ها میزان استفاده از این امکانات طرح می‌شد.
ننجون: از همان وقت‌ها بود که یخچال و تکنولوژی‌های جدیدتر آمدند و دیگر کسی با کفش وسط خانه و زندگی مردم راه نرفت.

کد مطلب: 106429
 
Share/Save/Bookmark