میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۶
 
 
چهارجوابی
نقطه‌چین‌ها را پر کنید
برادر علی مطهری: فضای مجلس شبیه ... شده است...

برادر علی مطهری: فضای مجلس شبیه ... شده است.
نقطه‌چین فوق را با گزینه نامناسب پر کنید.
الف) شهربازی
ب) سرزمین عجایب
ج) پارک آبی
د) پارک لاله 

ایضا برادر مطهری: کار اصلی مجلس ... است، اما نظم جلسه علنی باید رعایت شود.
الف) قانون‌گذاری
ب) خدمت به مردم حوزه انتخابیه
ج) رفع مشکلات موجود
د) لابی 

همچنان دکتر مطهری: بهتر است ... بازی را در مجلس کنار بگذاریم.
الف) خاله
ب) گردو
ج) الاکلنگ
د) دکتر
یک راهنمایی: گزینه "دال" صحیح است. به جان ننجون!

کد مطلب: 98102
 
Share/Save/Bookmark