میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۴
 
 
نامه «ننجون» به «خانجون»
خانجون عزیز! اخیرا نامه ای از شما خوانده ام که در انتساب آن به بانوی بزرگواری چون شما بسی تردید داشتم اما بعد از...

خانجون عزیز! اخیرا نامه ای از شما خوانده ام که در انتساب آن به بانوی بزرگواری چون شما بسی تردید داشتم اما بعد از سبزی پاک کن های سرکوچه تحقیق کردم و دریافتم که آن اراجیف را شما نگاشته اید.
در بخشی از نامه نوشته اید مگر ستون «ننجون» سیاست روز ارث عمه جان شماست که هر چه می خواهید در آنجا می نویسید؟ خیر! اینجا ارث عمه جان ما نیست بلکه مربوط به دایی جان اینجانب می شود که اسناد و مدارک آن هم موجود است و در صورت لزوم ارائه خواهد شد.
خانجون جان! شما ادعا کرده اید که با پیمانکارها زد و بند کرده ام و دهها کیلومتر شیلنگ را به قیمتی بالاتر از نرخ واقعی آن سفارش داده ام. بهتر است از خودتان خجالت بکشید.این شیلنگ ها مربوط به تمامی رسانه هایی می شود که در آسیاب استکبار جهانی آب می ریزند و فقط مال ما نیست.
شما مدعی شده اید که «ننجون» گفته در صورت برکناری مسئول آبدارخانه روزنامه سیاست روز اینجا را ترک می کنید و به کره شمالی می روید. اصلا مهم نیست. هر جا دلتان خواست بروید. شما در سیاست روز چه کار کرده اید که بخواهید در آنجا بکنید؟ همین حالا بروید و سلام مخصوص ما را به عمه رهبر کره شمالی برسانید.
باقی بقایت
جانم فدایت
توضیح لازم: این جوابیه چهار برابر این بود که خواندید اما برای حفظ نظام آبدارخانه روزنامه سیاست روز از انتشار کامل آن خودداری کردیم.

کد مطلب: 110424
 
Share/Save/Bookmark