میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
 
 
چهارجوابی
تقریبا قطعی رئیس‌جمهور نمی‌شوی عزیزم!
وزیر آموزش و پرورش: اینکه پیک بیمه را به قیمت گرانی می‌فروشند این کار درستی نیست...

وزیر آموزش و پرورش: اینکه پیک بیمه را به قیمت گرانی می‌فروشند این کار درستی نیست. بهتر این است که این کار انجام نگیرد.
با توجه به این شدت و حدت سخن آقای وزیر به ایشان چه می‌گویند؟
الف) وزیر متقاطع
ب) وزیر تقاطع
ج) وزیر مقاطعه کار
د) وزیر مقطعی 

جمله زیر از کدام متفکر بزرگ است؟
لباس نباید موجب اشاعه بیکاری در جامعه شود.
الف) هرودوت
ب) ذیمقراطیس
ج) جالینوس حکیم
د) وزیر ارشاد 

مطهری‌نژاد گفت: کاندیداتوری مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ تقریباً قطعی است.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) تقریبا قید "مبهم" است و "قطعی" هم قید قطعی و بنابراین مراسم تشییع جنازه زبان شیرین فارسی فردا صبح از مقابل درب حزب همبستگی برگزار خواهد شد.
ب) بعضی‌ها "تقریبا قطعی" دلشان می‌خواهد آنها را به ده راه ندهند تا سراغ خانه کدخدا را بگیرند.
ج) تقریبا قطعی شاید اگر حتما محال است ایشان رای بیاورد.
د) تقریبا قطعی هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 98797
 
Share/Save/Bookmark