میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۱
 
 
‎رئیس جریان حکمت ملی عراق:
ایران در تمام بحرانها کنار عراق ایستاد، همه کنار ایران بایستند

‎رئیس جریان حکمت ملی عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عمق استراتژیک عراق است و از همه می‌خواهم که در این بحران کنار جمهوری اسلامی ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.
سیدعمار حکیم در جلسه هفتگی روز چهارشنبه خود که در آن عده‌ای از نخبگان و نمایندگان و مسئولین جریان الحکمه حضور پیدا کردند، گفت: جمهوری اسلامی ایران در معرض فشار و تحریم و حمله‌ای است که اقتصاد و نظام سیاسی آن را هدف قرار داده است؛ از همه می‌خواهم که در این بحران کنار جمهوری اسلامی ایران بایستند و این کشور را یاری کنند.
وی افزود: در این بحران عراق باید "راه تنفسی" برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ وظیفه دینی و اخلاقی ما ایستادن کنار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد چراکه این کشور در کلیه بحران‌ها کنار ما ایستاد، ما به‌عنوان سیاستمداران عراق باید نقش خود را در راستای نزدیک کردن رویکردها و کاهش فشار با همکاری جامعه بین‌الملل و جمهوری اسلامی ایران به‌بهترین نحو ایفا کنیم.
سیدعمار حکیم اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عمق استراتژیک عراق است و حدود ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با این کشور داریم همچنین منافع و رابطه‌ها و وابستگی‌هایی با هم داریم که امکان ندارد به آن بی‌توجه بود، ما مطمئن هستیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به حکمت و هوشمندی رهبر آن بر این بحران فائق خواهد آمد.
وی تصریح کرد: گمان نمی‌کنم که جمهوری اسلامی ایران میلی به جنگ داشته باشد، آمریکا و منطقه نیز جنگ را به‌نفع خود نمی‌بینند.

کد مطلب: 105574
 
Share/Save/Bookmark