میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۵
 
 
کاریکلماتور قوانین مزاحم!!
اشاره: فكاهي و فكاهيات لفظ عامي است كه به هر سخن خنده آميز اطلاق مي شود و از اين رو، داراي انواع متعددي است كه كمدي (به مفهوم نمايشنامه اي)، هزل، هجو، لطيفه و طنز مهم ترين آنها به حساب مي آيد چنانكه بسياري از نظريه پردازان و محققان داخلي و خارجي اشاره كرده اند، طنز پرمعناترين نوع فكاهي است كه اجتماعي شده و تكامل يافته است. طنز يكي از كاربردهاي زبان در حوزه خاص است و طنز پردازان بوسيله آن، به نقد با هدف اصلاح مي پردازند. در حقيقت، طنزپرداز منتقد و مصلحي است كه با اين زبان، نقد خود را در پوششي از طنز و مطايبه براي پذيرش قرار مي دهد. برخی طنز را «بالاترين درجه نقد ادبي» مي دانند، بر همين جنبه از طنز تكيه دارد. طنز معمولا به دليل حوزه وسيع كاركرد آن با مفاهيم مشابه ديگري، نظير هزل، هجو وحتي فكاهي، مطايبه و خنده معادل يا يكسان گرفته شده است، در حالي كه بين اين مفاهيم تفاوت هاي اساسي وجود دارد. به همين منظور در اينجا، از واژگان «طنز و مطايبه» براي تحت پوشش قرار دادن فكاهياتي كه جنبه اجتماعي و عمومي دارند، مثل طنز، لطيفه، فكاهي، بذله، ظرافت، كاريكلماتور و مانند آن استفاده شده است. قوانین مزاحم در کشور نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی است و دست مایه مناسبی برای طنزپردازی منصفانه است. این نوشتار به ارائه لطایف و ظرایف ادبی پیرامون قوانین مزاحم و آثار ناگوار اجتماعی آن می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام
- کتاب «آثار مخرب قوانین مزاحم بر تحقق چش انداز بیست ساله» از سوی انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: آثار مزاحمت سیاست های کلی نظام بر یکدیگر از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است!
- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: این مجمع توانایی لازم برای اندازه گیری میزان مزاحمت مصوبات مجمع بر یکدیگر را کسب کرده است!
- روش نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره در قوای سه گانه برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام کشف شد! 

دولت
- همایش بین المللی «چیستی قوانین مزاحم در کشور» از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار می شود!
- دولت از دستگاه های اجرایی خواست از صدور مقررات مزاحم برای اجرای قوانین خودداری کنند!
- روش نسبت سنجی ایجاد مزاحمت قوانین و مقررات صاره از سوی دولت برای تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام در معاونت حقوقی رییس جمهوری افتتاح شد!
- هیات دولت از مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله کشور در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله ابراز نگرانی کرد!
- هیات دولت با صدور بخشنامه ای از ضرورت جلوگیری از ایجاد مزاحمت توسط مقررات صادره بر سیاست های کلی نظام ابراز نگرانی کرد! 

مجلس شورای اسلامی
- بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین مزاحم برای تحقق سیاست های کلی نظام ابراز بصورت فله ای و یکجا ملغی اعلام شد!
- طرح الزام دولت به جلوگیری از مزاحمت برنامه های توسعه پنج ساله کشور از تحقق چشم انداز بیست ساله در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید!
- قوانین مزاحم با صدور بیانیه ای از مجلس شورای اسلامی خواستند که در تصویب قوانین به آثار مزاحمتی قوانین بر یکدیگر توجه کنند!
- دو فوریت طرح ضرورت نسبت سنجی ایجاد مزاحمت مصوبات مجلس شورای اسلامی بر تحقق اسناد فرادست کشور در صحن علنی تصویب نشد!
- طرح استیضاح از فلان وزیر پیشنهاد دهنده چند قانون مزاحم در مجلس شورای اسلامی کلید خورد! 

شورای نگهبان
- تاییدیه های شورای نگهبان بر قوانین مزاحم کشور مورد بازبینی قرار می گیرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه «قوانین مزاحم» در سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد!
- سخنگوی شورای نگهبان از بی توجهی مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در خصوص مصوبات مزاحم انتقاد کرد!
- پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: کارگاه آموزشی «نقش قوانین مزاحم در ناکارآمدی قانونگذاری سنتی»!
- کتاب «مجموعه قوانین مزاحم کشور» توسط انتشارات شورای نگهبان برای بار چهارم تجدید چاپ شد! 

قوه قضاییه
- روش سنجش میزان اثر مزاحمتی قوانین بر یکدیگر از سوی سازمان بازرسی کل کشور به بهره برداری رسید!
- گزارش عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۹۷ پیرامون قوانین مزاحم منتشر شد!

کد مطلب: 112396
 
Share/Save/Bookmark