میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۱
 
 
چهارجوابی
فشار از بالا، پشت به همه چیز
من روشم را براي رفع حصر نمي‏‌گويم و آن را نزد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ نگه مي‎د‌‌‌‌ارم، چون‌ اگر روشم را تشريح كنم كه...

 عبارت زیر از کیست؟
من روشم را براي رفع حصر نمي‏‌گويم و آن را نزد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ نگه مي‎د‌‌‌‌ارم، چون‌ اگر روشم را تشريح كنم كه د‌‌‌‌يگر روش نيست.
الف) افلاطون
ب) جالینوس حکیم
ج) ارسطو
د) برادر محمد غرضی 

محمد غرضی: د‌‌‌‌ر مناظرات انتخاباتي به آقاي روحاني خواهم گفت كه مهم‌ترين ايراد‌‌‌‌ و مشكل شما اين بود‌‌‌‌ كه گفتيد‌‌‌‌ متعاد‌‌‌‌لم و با تد‌‌‌‌بير هستم؛ د‌‌‌‌ر حالي ‎كه بعد‌‌‌‌ از انتخابات به رئيس‌جمهور ستاد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ش تبد‌‌‌‌يل شد‌‌‌‌ و پشت به همه‌ چيز كرد‌‌‌‌. يعني همه آد‌‌‌‌م‎هاي پشتي خود‌‌‌‌ را از ياد‌‌‌‌ برد‌‌‌‌.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که:
الف) باید شاد باشیم چون ایشان قرار است دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
ب) سیاست فرار به جلو و پشت به همه هم گاهی جواب می‌دهد.
ج) آدم‌های پشتی یک اصطلاح سیاسی است و ما نباید بیخودی به گیرنده‌های خود دست بزنیم.
د) بچه‌های کوچک حق ندارند لباسشویی را خودشان روشن کنند و باید از بزرگترها کمک بگیرند. 

نقطه‌چین زیر را پر کنید.
محمد غرضی: بارها گفته‌ام و باز هم خواهم گفت، اصلاح‌طلبان بلد‌‌‌‌ نيستند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ولت را نگه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ و اصولگرايان بلد‌‌‌‌ نيستند‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م را نگه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. فقط و فقط اين ... هستند‌‌‌‌ كه كشور را حفظ كرد‌‌‌‌ه‌ است.
الف) محمدآقا غرضی
ب) سیدمحمد غرضی
ج) برادر غرضی
د) هیچکدام

کد مطلب: 97879
 
Share/Save/Bookmark