میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۴
 
 
«چالش قانون» گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را معرفی، نقد و بررسی (۶۸) می‌کند
ناتوانی در اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا در برنامه های توسعه کشور!؟
ناتوانی در اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا در برنامه های توسعه کشور!؟
 
اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز (ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاری)، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات (22 درصد) با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش درباره برنامه ششم توسعه (18): ضرورت هاي اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: درباره برنامه ششم توسعه (۱۸): ضرورت های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا
شماره مسلسل: ۱۵۱۱۵
کد موضوعی: ۲۲۰
تهيه و تدوين: حسين رجب پور
ناظر علمی: فرشاد مومنی، سيدهادی موسوي نيك
ویراستار تخصصی: نامشخص
ویراستار ادبی: نامشخص
تاریخ انتشار: ۱۹/۸/۱۳۹۵
ویرایش: اول
تاریخ بروزرسانی: نامشخص
معاونت: پژوهش‌های اقتصادی
دفتر: مطالعات اقتصادی
شمارگان: نامشخص
تعداد صفحات: صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت: نامشخص
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چكيده گزارش اینگونه آمده است: اشتغال متغيري سيستمي است كه تغييرات آن از تحول در ساير عرصه هاي حيات جمعي نشئت گرفته و آثار و پيامدهاي آن هم همه شئون حيات جمعي را متأثر مي سازد. از اين نظر تحولات بازار كار بازتاب دهنده عملكرد نظام ملي و سياست هاي آن محسوب مي شود.
با عطف توجه به اين مسئله، افزايش حدود ۸ ميليون نفر به جمعيت در سن كار در ده سال گذشته، در حالي كه نظام ملي تنها توانسته است براي كمتر از ۳/۱ ميليون نفر (حدود ۱۶ درصد از اين ميزان ورودي) شغل مهيا سازد عملكرد بسيار ضعيف نظام ملي را در سال هاي گذشته نشان مي دهد. همچنين تخمين ها حاكي از آن است كه با فرض ثبات نرخ مشاركت و رشد ۵ درصدي تا سال ۱۴۰۰، همچنان بيش از ۴ ميليون نفر بيكار در كشور وجود خواهند داشت. ضرورت پرداختن به اشتغال از همين بررسي كوتاه مشخص مي گردد. بررسي بلند مدت وضعيت بازار كار در تاريخ ۶۸ ساله برنامه هاي توسعه تا امروز بيانگر آن است كه عدم تعادلي ميان سمت عرضه و سمت تقاضاي بازار كار وجود دارد. در حالي كه رشد جمعيت، ورودي به بازار كار را تشديد كرده و سهم شهرنشيني كه مي تواند بيانگر توسعه باشد از ۳۰ به ۷۰ درصد رسيده است، نه تنها تحول توسعه اي اساسي در بازار كار به چشم نمي خورد، بلكه با مجموعه اي از تناقض ها و چالش هاي تازه مواجه شده ايم. در واقع سياست هاي تقاضا اگر چه تا حدودي از ابعاد مشكل كاسته اند، اما در مجموع ناتوان از پاسخگويي به اين شرايط در حال تغيير بوده اند، به گونه اي كه نرخ مشاركت به عنوان يكي از شاخصه اي توسعه يافتگي، با پسرفت و روندي نزولي در اين بازه بلندمدت (از ۴۷ درصد به ۳۸ درصد) مواجه شده است. برخلاف رشد، توسعه تحولات كيفي را نيز مد نظر دارد، از همين رو گزارش حاضر كه اشتغال را از منظر تحليل هاي سطح توسعه مورد توجه قرار مي دهد، برون رفت از وضعيت كنوني و غلبه بر نقاط ضعف پيشين را در گرو تغيير راهبرد يا استراتژي توسعه اي دولت يافته است. اشتغال به واسطه ارتباط بي واسطه با فقرزدايي، توان رقابت و تاب آوري (توان مقاومت) اقتصاد كليد نجات كشور از گرفتاري هاي اقتصادي و نيز اجتماعي محسوب مي گردد، كيفيت زندگي، بسط عدالت و رفاه اجتماعي با اشتغال گره خورده است، در نتيجه اتخاذ راهبردي همه جانبه و جامع در زمينه اشتغال از ضرورتي تاريخي برخوردار است. بررسي برنامه هاي توسعه پس از انقلاب نشان مي دهد كه در اين برنامه ها راهكارهاي متعددي براي مواجهه با مسئله بيكاري مطرح شده است، اما در غياب تحليل روشمند از عوامل سطح توسعه اين مسئله، تأثيرگذاري بر بازار كار و ايجاد اشتغال عمدتاً از طريق اعطاي تسهيلات مالي و در درجه بعد از طريق اعطاي معافيت هايي از قانون كار براي كارفرماها دنبال شده است، بر خلاف انتظار تقليل راهكارها به دو راهكار پيش گفته اتلاف منابع در اقتصاد كشور را تشديد كرده و تأثيرگذاري سياست ها را كاهش داده اند، به نظر مي رسد غفلت از اصلاحات نهادين مبتني بر راهبرد توسعه اشتغال زا مسبب اصلي ايجاد اين وضعيت باشد. اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال زا نيازمند بررسي همه جانبه و عميق بازار اشتغال، اولويت بخشيدن به اشتغال زايي سياست ها و تنظيم تمام سياست هاي پولي، اعتباري، ارزي، تجاري و صنعتي مطابق با ضرورت هاي اين راهبرد است. سياست هاي بازار كار اصطلاحاً در سه سطح سياست هاي محيط كلان (ساختاري- توسعه اي)، سياست هاي فعال و سياست هاي تنظيمي مطرح هستند، با توجه به اين تقسيم بندي پيش از اتخاذ هر گونه سياست فعال يا تنظيمي در بازار كار، دولت نيازمند تغيير راهبردي نسبت به اشتغال است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: تداوم ركود چند ساله و تجربه بيش از دو دهه ارقام دو رقمي بيكاري همراه با نرخ بالاي بيكاري جوانان چالش هاي مهمي را در آستانه تصويب برنامه ششم توسعه در برابر دولت يازدهم و مجلس دهم مطرح ساخته است. انبوه جوانان به ويژه جوانان تحصيل كردهاي كه با فارغ التحصيلي از دانشگاه راهي بازار كار شده اما موفق به يافتن شغل و كسب درآمد نمي شوند، نه تنها در آمارهاي اشتغال، بلكه در آمارهاي اجتماعي و از جمله بالارفتن سن ازدواج، رشد طلاق و ... تبلور يافته و خبر از بحراني اقتصادي و اجتماعي مي دهد كه نيازمند مواجهه همه جانبه دولت و اركان تصميم گير و تصميم ساز كشور است. در مباحث اقتصاد كلان سه متغير رشد، تورم و بيكاري، متغيرهايي كليدي هستند كه وضعيت رفاهي اقتصاد يك كشور را نشان مي دهند، اما در اين ميان اشتغال (و رفع بيكاري) اهميتي ويژه دارد. همان طور كه ذكر شد، اشتغال نه تنها از منظر اقتصادي بلكه از منظر تأثيرات فرهنگي و اخلاقي آن نيز داراي اهميت بوده و توجه به همه اين ابعاد، رشد اشتغال را به يكي از اهداف اساسي توسعه بدل ساخته است. در واقع اگرچه ايجاد اشتغال و رفع بيكاري يك مسئله كلان محسوب مي شود كه در كوتاه مدت مورد توجه دولت هاست، اما اشتغال نيازمند بررسي هاي دقيق تر بوده و نه تنها كميت بلكه كيفيت آن نيز داراي اهميت است. در قالب نگاه هاي كمي و رشد محور، اشتغال رابطه ثابتي با سرمايه گذاري داشته و حل همه مشكلات اقتصادي به جذب سرمايه وابسته مي گردد؛ اما تجربه تاريخي نشان داده است كه نه جذب سرمايه و نه حتي رشد به خودي خود نمي تواند به بهبود كيفيت اشتغال منجر گردد. اشتغال زايي نيازمند وقوع تغييراتي همهجانبه در حيات جمعي يك نظام ملي است. بر اين اساس در ادبيات توسعه اشتغال را متغيري سيستمي و فراگير دانسته اند كه همه سطوح تحليلي را در برگرفته و بر ابعاد مختلف زندگي كه در آن وجوه غيراقتصادي حتي مهم

اشتغال متغيري سيستمي است كه تغييرات آن از تحول در ساير عرصه هاي حيات جمعي نشئت گرفته و آثار و پيامدهاي آن هم همه شئون حيات جمعي را متأثر مي سازد. از اين نظر تحولات بازار كار بازتاب دهنده عملكرد نظام ملي و سياست هاي آن محسوب مي شود
تر از وجوه اقتصادي است مؤثر مي باشد: تقاضا براي اشتغال از نوع تقاضاي مشتقه است؛ يعني ابتدا بايد تحولاتي در ساير عرصه هاي حيات جمعي اتفاق افتاده باشد تا برآيند آن تحولات را در ساختار تقاضا براي اشتغال بتوان ملاحظه كرد. از اين زاويه است كه تحولات اشتغال به مثابه نمادي براي سنجش روند تغييرات و دگرگوني ها در كل عرصه هاي حيات جمعي در نظر گرفته مي شود. بنابراين بايد جامع تر و عميق تر به تغييرات اشتغال و منزلت آن در تحليل عملكرد نظام ملي نگريسته و تحولات آن را زير ذره بين قرار داد. اهميت بررسي اشتغال در دهه هاي اخير تشديد نيز شده است. تحولات اقتصادي در چند دهه اخير نقش دانش را در فرآيندهاي توليدي و دانش بنيان شدن توليد نشان مي دهد، در حالي كه بخش عمده اي از اين دانش (دانش فني) به صورت دانش ضمني و ذخيره شده در قالب مهارت نيروي كار شاغل در مشاغل مولد تبلور مي يابد. بنابراين اشتغال مولد شاخصي براي سطح دانش بنيان بودن توليد و قابليت تحول اقتصادي در آينده نيز محسوب مي گردد.
۱. اهميت راهبرد توسعه اشتغال زا
۲. مروري بر وضعيت ساختار بازار كار در طول برنامه هاي توسعه
۱-۲. رشد جمعيت
۲-۲. نرخ مشاركت
۳-۲. نرخ بيكاري
۴-۲. سطح تحصيلات (مهارت) نيروي انساني
۵-۲. وضعيت گروه هاي شغلي
۶-۲. روند تغييرات بخشي اشتغال
۷-۲. خلاصه تحولات ساختاري بازار كار در طول برنامه هاي توسعه
۳. سياست هاي اشتغال زايي در برنامه هاي توسعه پس از انقلاب
۱-۳. برنامه اول توسعه
۲-۳. برنامه دوم توسعه
۳-۳. برنامه سوم توسعه
۴-۳. برنامه چهارم توسعه
۵-۳. برنامه پنجم توسعه
۴. استراتژي توسعه اشتغال زا، حلقه مفقوده برنامه هاي توسعه كشور
۱-۴. راهبردهاي موجود توسعه غيراشتغال زا
۲-۴. راهبرد مطلوب توسعه اشتغال زا
در نتيجه گيري و پيشنهادهای گزارش اینگونه آمده است: توسعه اشتغال زا نيازمند رويكرد فعال دولت در مقابل بحران هاي ملي است. اگرچه برخي نظريه پردازان اقتصادي پيوسته درباره لزوم پايان مداخله دولت و سپردن همه امور به بازار بحث مي كنند، اما هيچ دولتي نمي تواند در برابر بحران هاي ملي بي تفاوت بماند، انتظار عمومي از دولتمردان اين است كه در برابر مشكلات اجتماعي و اقتصادي پاسخگو بوده و كاركرد نهاد عمومي دولت نيز همين است، در چنين شرايطي دولت بايد جايگاه مكمل بازار خود را به خوبي ايفا كرده و سازوكارهاي بازار را در جهت اهداف ملي تنظيم كند. سياست هاي اقتصادي دولت در واقع نقش تنظيم كننده را در كنار بازار ايفا مي كنند. در اين قالب برنامه ريزي منسجم كه زمينه ساز شفافيت بيشتر عملكردها است، پاسخگويي بهتر دولت به معضلات ملي را فراهم ساخته و نمايندگان ملت ضمن كمك به دولت در تهيه و تدوين برنامه هاي منسجم تر (به ويژه برنامه ششم توسعه) مي توانند بر اجراي دقيق تر اين برنامه ها نيز نظارت كرده و نقش مهمي در كيفيت پاسخگويي دولت به بحران ها ايفا كنند. با بررسي ساختاري علل ايجاد چنين اتفاقي يكي از مهم ترين دلايل كاهش پاسخگويي تقاضا به عرضه بازار كار را مي توان خدماتي شدن اقتصاد ايران دانست، فرآيند توسعه در ايران به سلطه بخش خدمات (خدمات غيرمولد) منجر شده و اين بخش نيز توان اشتغال زايي پايين تري نسبت به ورودي بازار كار داشته است. در اين چارچوب به صورت كلي دولت راهبرد اشتغال زا را با ايفاي سه نقش مي تواند دنبال كند، اين نقش ها عبارتند از تسهيل بازار، جهت دهي به بازار در راستاي اولويت هاي ملي و تكميل بازار و پوشش كاستي هاي اجتماعي بازار. براي ايفاي اين نقش ها در طول برنامه ششم توسعه اتخاذ رويكردهاي زيرپيشنهاد مي گردد:
الف) در نقش اول دولت به حل مشكلات كارآفريني در قالب حل مشكلات زيرساختي، رقابت پذيري، ارتقاي مهارت نيروي انساني و ارتقاي مهارت هاي مديريتي واحدهاي اقتصادي توجه ويژه نمايد.
ب) در نقش دوم دولت بايد به شناسايي بخشهاي پيشران اقتصادي با اولويت اشتغال زايي آنها پرداخته و با طراحي سازوكارهاي توسعه اي تأمين مالي و منحصركردن اعطاي معافيت ها و مشوق ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. بويژه ايفاي اين نقش نيازمند اصلاح دولت و بهبود قابليت هاي سياست گذاري و اجرايي دولت بوده و بدون چنين اصلاحي اتخاذ سياست هاي فعال نتيجه بخش نخواهد بود.
ج) در قالب نقش سوم نيز دولت بايد به اصلاح قوانين كار با حفظ كرامت انساني و با حفظ موازين كار شايسته دست زده و از اتخاذ راهكارهايي كه صرفاً با تضعيف بندهاي حمايتي قانون كار بدنبال تحريك اشتغال هستند پرهيز كند.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیر
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ بله
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ بله
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ پیشینه داخلی بررسی شده است.
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ بله
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیر
- آیا نتایج گزارش راستی آزمایی شده است؟ خیر
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ خیر
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ بله
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ بله
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ بله
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست
انتظار عمومي از دولتمردان اين است كه در برابر مشكلات اجتماعي و اقتصادي پاسخگو بوده و كاركرد نهاد عمومي دولت نيز همين است، در چنين شرايطي دولت بايد جايگاه مكمل بازار خود را به خوبي ايفا كرده و سازوكارهاي بازار را در جهت اهداف ملي تنظيم كند
است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ بله
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ گزارش نمی تواند از موضوع اشتغال در برنامه های توسعه کشور یک کل سامان مند را ارائه کند.
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ بله
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ بله
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ بله
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ بله
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ بله
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ گزارش در بررسی پدیده بیکاری به عنوان یک معضل چندوجهی اجتماعی نتوانسته است تحلیل جامعی ارائه کند.
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ بله
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ بله
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ بله
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ نامشخص

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی خواهند بود؟ این گزارش برای آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ بله
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ نامشخص
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ بله
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ بله
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای تخصصی و عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ نامشخص
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ نامشخص
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ نامشخص

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ بله
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ بله
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ بله
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ بله
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ نامشخص
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 114259
 
Share/Save/Bookmark