تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۲۴
 
 
مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد...
 
مرگ مانند مرد ماهیگیر هست و دریای او جهان باشد... ماهی او کسی چو من چون تو خواه او پیر یا جوان باشد...
کد مطلب: 70968
 
Share/Save/Bookmark