میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۳۹
 
 
کوتاه ترین طنز جهان
اسحاق جهانگیری در افتتاح موزه بانک ملی: بانک‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند...

اسحاق جهانگیری در افتتاح موزه بانک ملی: بانک‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در همایش بیمه: بیمه‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در سمینار بورس بانک‌ها: بورس‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در سمپوزیوم گمرک: گمرکی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در گردهمایی مدیران صنعت نفت: نفتی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در جمع دانشجویان: دانشجویان در توسعه ایران اولین نقش را دارند
اسحاق جهانگیری در نشست مدیران مهد کودک: مهدکودکی‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در صف دریافت یارانه : یارانه بگیران در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در فرودگاه مهرآباد: هواپیماها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در حضور پلیس: پلیس‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در خانه عمه جان: عمه‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در خانه سالمندان: سالمندان در توسعه ایران اولین نقش را دارند.
اسحاق جهانگیری در جمع پرشور صنف کفن‌فروش‌ها: کفن‌فروش‌ها در توسعه ایران اولین نقش را دارند.

کد مطلب: 100083
 
Share/Save/Bookmark