میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
 
 
سرقت با هدف تقویت روابط مردم و مسئولان
نماینده قزوین: وای به حال جامعه‌ای که از زن به عنوان یک ابزار استفاده شود و واژه سخیف پرستو در آن وجود داشته باشد...

نماینده قزوین: وای به حال جامعه‌ای که از زن به عنوان یک ابزار استفاده شود و واژه سخیف پرستو در آن وجود داشته باشد.
به نظر شما کدام یک از واژه های زیر به جای "پرستو" استفاده شود تا رضایت نماینده را جلب کند؟
الف) غضنفر
ب) کرکس نر
ج) غلام سبیل
د) کیکاووس سگ پز
دبیر شورای عالی فضای مجازی: نباید از گوگل آمریکایی استفاده کرد.
با توجه به این گزینه مردم برای پاسخ پرسش های گوناگون خود باید از کدام یک از گزینه های زیر استفاده کنند؟
الف) پیران روشن ضمیر
ب) رمالان و طلاع بین ها
ج) توکل به ماورا
د) دبیر شورای عالی فضای مجازی و دوستان دانشمندش
نماینده مردم اصفهان:هدف سارقان سرقت کیف بنده بوده است و من به صراحت می‌گویم که به بنده سوء‌قصد نشده است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که اقدام مهاجمان به نماینده محترم ...
الف) در راستای افزایش سطح اعتمادسازی بین مردم و مسئولان بوده است.
ب) در راستای تقویت بنیان مهربانی و رفاه اجتماعی بوده است.
ج) در راستای شوخی دستی بوده است.
د) در هیچ راستایی نبوده و محض خنده به ایشان حمله ور شده اند.

کد مطلب: 109930
 
Share/Save/Bookmark