میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۲۴
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


مهدی ابراهیمی
۱۳۹۵-۱۰-۱۰ ۱۰:۱۴:۳۳
جون به جونت کنن جهان سومی هستید وقتی ها هنوز شک دارن شرکت هرمی کلاه برداری نشان دهنده عقب ماندگی رشد فکری کشور هست سود کوتاه مدت ضرر کل سرمایه کلمه حماقت یعنی همین
محمد عرب شهرابی
۱۳۹۵-۱۰-۰۹ ۱۷:۲۷:۵۰
سلام . اگه انجام فعالیت و کار و کسب درامد به صورت گروهی حرام هست پس باید در همه شرکت ها و کارخونه ها هم پلمپ بشه اگه خرید و فروش لوازم ارایشی حرام هست پس در همه مغازه هارو باید بست اگه بازار یابی برای یه شرکت به صورت تک نفره یا گروهی حلال نیست پس همه بازار یاب ها باید توقیف و دستگیر بشن یا به زبان ساده تر بگم خرید مایهتاج خونه از یه شرکت چرا باید حرام باشه وقتی داره بهت تخفیف میده و بابت مشتریانی که به شرکت معرفی میکنی نسبت به خریدشون از شرکت پاداش میگیری کجاش کلاهبرداری یا حرامه من خواهش میکنم چهارچوب های ذهنیتون رو بشکنید و نگاهی عمیق تر داشته باشید اگه همه مردم دنیا هم عضو این شرکت ها بشن دیگه کسی که عضو بشه وجود نداره اما کسی که بخواد مایهتاج زندگی و خونشو بخره هم وجود نداره؟
امین جلالی
۱۳۹۵-۰۹-۱۸ ۱۷:۳۸:۳۷
حالا همه شدن بچه مسلمون اگر بحث دینی باشه که نباید هیچ مسلمونی فقیر باشه تو رو خدا برید خودتون رو جمع کنید خدا برا ما ایرانی های بدبخت نعمت فرستاده اونم بازاریابی شبکه ای پس استفاده بکنید اگر هم استفاده نمی کنید بزارید بقیه استفاده بکنن لطفا
من کگه فوق العاده راضیم و دارم درآمد کسب می کنم
کاری که هیچ کس توش ضرر نمی بینه حرام نیست وسلام نامه تمام
سیدابراهیمی
۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ۱۹:۰۰:۱۰
سلام بر همه هموطنان
بنده ابتدا به عنوان یک بنده خدا،
سپس در مقام یک مسلمان بچه شیعه،
و در نهایت
از جایگاه یک ایرانی وطن دوست، که عزت انسانی، اسلامی و ایرانی خود را مدیون این آب و خاک و گذشتگان خود میداند،
فعالیت در این شرکت را جز کوچک شمردن خود نمیبینم،
گرچه اکثریت قریب به اتفاق هموطنان شاغل درین شرکت به امید و آرزویی مقدس، فعالیت را شروع کرده اند، اما نظر بنده همان است، و اینجا ، جای توضیح بیشتر نیست.
و حتما توجه کنید به پلن جدید بادران که گفته میشه طراحان ایتالیایی زحمتشو کشیدن!!!
و همه بدونن که در طراحی پلن جدید بادران ، افکار شیطان پرستی نهفته است،
و بر همه ما لازم است که به عنوان یک مسلمان ایرانی از این شرکت دو ی کنیم.
توضیح بیشتر نمیتونم بدم.
همه موفق باشید.
شهریار فرجی
۱۳۹۵-۰۹-۱۴ ۲۱:۳۰:۵۲
من هشت سال عمرمو توااین شرکتا گذاشتم ولی در اخر چیزی که نصیبم شد زندان بی ابرویی جلوی دوستانم خانواده ام بود به قول قدیمی ها خر همون خره فقط پالونش عوض شده
علی رضا جلیلیان
۱۳۹۵-۰۹-۱۳ ۱۹:۴۹:۵۲
من می خوام بدونم شرکت بادران دروغ مثل تکسو یاراست ممنون میشم جوابم بدین
جهانشاه جلیلی
۱۳۹۵-۰۹-۱۳ ۱۹:۴۵:۵۰
ونا قندان اه شرکت دقلی یا نه
Samad
۱۳۹۵-۰۹-۰۹ ۲۲:۱۴:۱۶
همش الکی است همه هم میدانند
محمد
۱۳۹۵-۰۹-۰۸ ۱۲:۵۲:۲۰
دولتی ک ماهانه مالیات گزاف از این شرکت ها میگیره و برای خارج شدن از رکود و ناتوانی از تولید اشتغال خودش ب این شرکتا مجوز میده معلومه ک شرعیت براش ملاک نیست؟!
ب ایه ی 29و30سوره نساء مراجعه کنید.ب نظریات رهبری توجه کنید ب نظریات مراجع.مرگ ازبی پولی بهتر از ذلت در زیر پاگذاشتن شرع و اسلامه.عده ای از مراجع کلا این کارو باطل میدونن ک بهش جایز نیست و عده ای جعاله صحبت میکنند یعنی اگه طرف راضی باشه حقشه و عیب نداره اما درجعاله زمانی ک ی نفر بالا باشه ی نفر پایین باطله.یعنی اگه کسی دو میلیون بگیره و بگه طرف راضیع ک پورسانت میده و بقیه ازدو میلیون کمتر یا بیشتر بگیرن جعاله باطل و حرامه

اسلامی پول در بیارید ن اکل مال ب باطل
یامهدی
اکبررحیمی
۱۳۹۵-۰۹-۰۵ ۲۲:۳۲:۲۰
باسلام مائده خانم اتفاقا یکی از اصولی که موظف به رعایت ان در نتورگ گردد ارزش گذاری واحترام متقابل است بنده 3ماه است از لحاظ مالی هنوز پیشرفت نکردم چون مجموعه ام 10نفرهستند ولی از لحاظ شخصتی خیلی پیشرفت داشتم
سجاد
۱۳۹۵-۰۹-۰۴ ۱۱:۰۰:۴۰
سلام.منم اینکار یجورایی قبول دارم ولی وقتی که یه شرکت میاد تشکیل تیم میده ولی سردر شرکت یه تابلو نمیزاره مردم فکر میکنند غیر قانونی دفتر ماهم تابلو شرکتو نداره.
مائده
۱۳۹۵-۰۸-۲۶ ۰۲:۳۰:۲۹
سلام من تازه اینکار بهم پیشنهاد شده نظری هم هنوز راجبش ندارم ولی میخوام بگم از همه نظراتی که خوندم متوجه شدم اکثر کسانی که با این نحوه بازاریابی موافقن با لحن بدی با مخالفا صبحت میکنن مثل نادان جهان سومی احمق یا ....
واقعا متاسفم میشم برای خودم اگر بخاطر این کار بخام شخصیتی این چنینی پیدا کنم که در برابر انتقادها بجای دفاع منطقی خودمو عقل کل بدونم و بقیه رو نادان
ساحل
۱۳۹۵-۰۸-۲۴ ۱۲:۵۲:۴۵
سلام . جسارتا باید عرض کنم شرکتهای اینترتی هرمی نیستند و کار توی این شرکتها اینقدر هم ساده نیست که گروهی از مردم انقدر ساده میگیرنش . در کل ماها یاد گرفتیم که از پس هر کاری که بر نیومدیم سریع خرابش کنیم .من برای تمامی مراجعی که در این زمینه نظر دادن احترام زیادی قائلم . اما فقط یه سوال دارم : " اونم اینه که آیا مشاورین املاک و یا دلالین درآمدشون حرام هست ؟؟؟ " فکر نمیکنم توی شرع و دین ما جایی گفته شده باشه که درآمدی که از واسطه گری به دست میاد حرام باشه . ما غیر از خرید و فروش ، واسطه ی بین شرکت و مردم هستیم و از این طریق سود خیلی کمی دریافت میکنیم . میخوام بدونم کجای این کار اشتباه و حرامه ؟؟؟!!! ... "
حسین
۱۳۹۵-۰۸-۱۹ ۰۰:۰۳:۰۱
باسلام.سرصحبتم با اون افرادیه که نتورک رو وکسایی که کار میکنن رو ساده لوح میبینن.نظرتون برا خودتون محترمه ولی خاهشا جمع نبندید.میخاستم به اون فردی که میگه اپدیت شرکت های هرمیه ودولت مجوز داده سوال ازت دارم شما کجا دارین زندگی میکنید؟؟شغلت چیه؟؟که قانون این مملکت رو قبول نداری.وزارت اطلاعات.وزارت صنعت ومعدن.دادستانی کل کشور.نیروی انتظامی مجوز دادن وپشت این قضین
hossein.sh1371@gmail.com
معصومه
۱۳۹۵-۰۸-۱۸ ۱۲:۲۵:۱۰
سلام دوستان هرکسی یه دیدی داره خواه ناخواه این تغییر در ایران بوجود امده بنظر من سعی کنیم با دید مثبت با تغییرات همراه بشیم.من تو شرکت تکسو فعالیت دارم واقعا هم راضی هستم با اموزش هایی که میذارن دیدم نسبت به اطرافم بهتر شده نکته هایی که میگن تو زندگی شخصیم استفاده میکنم .واقعا تو این کار زحمت میکشیم مسلما هرچقدر پول بدیم همونقدر اش میخوریم تو نتورک اگه کارکنی پول میگیری نتورک پول مفت به کسی نمیده.درضمن ما در قبال خرید محصول برای خودمون پول دریافت میکنیم نه در قبال خالی کردن جیب دیگران واقعا هم شرکت تکسو محصولات با کیفیتی داره.خواهشا قبل قضاوت کمی تحقیق و فکر کنیم.از نظر شرعی هم برای نظر مراجع ارزش قائلم اما تو این کار به کسی ضرر نمیزنیم که جایز نباشه