میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
دور جدید بازی
سرانجام انتخابات ابهام برانگیز آمریکا در میان مجموعه‌ای از شبهات برگزار شد و نام بایدن به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد...

سرانجام انتخابات ابهام برانگیز آمریکا در میان مجموعه‌ای از شبهات برگزار شد و نام بایدن به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد. پیروزی که البته از سوی ترامپ و هوادارانش مردود و برگرفته از تقلب ساختار حاکم بر آمریکا عنوان شد. آنها تاکید کرده‌اند که ساختار انتخاباتی آمریکا ساختاری فاسد است که با خدعه و نیرنگ انتخابات را مهندسی کرده‌اند. در کنار آنچه در درون انتخابات آمریکا روی داده یک نکته مطرح است و آن اینکه برخی ناظران سیاسی این انتخابات را باخت کشورهای عربی بویژه آنانی می‌دانند که در تصور پیروزی ترامپ، تن به سازش با رژیم صهیونیستی داده‌اند. حال این سوال مطرح است که چرا چنین مسئله ای مطرح می‌شود و تا چه میزان این دیدگاه صحیح است؟ نگاهی به کارنامه کشورهای عربی در دوران ترامپ نشان می‌دهد که وی با چشم پوشی از وضعیت حقوق بشر در این کشورها، و ادعای حمایت از آنها در برابر ایران از یک سو به فروش تسلیحات به این کشورها پرداخت و از سوی دیگر آنها را به سازش با رژیم صهیونیستی سوق داده که اقدام امارات و بحرین و سودان در این چارچوب قابل پردازش است. مواضع و سیاست‌های بایدن نشان می‌دهد که وی رویکرد متفاوتی را در قبال کشورهای عربی به کار خواهد گرفت که محور آن را توجه به وضعیت حقوق بشر در این کشورها و نیز تحریک کشورهای مذکور با ادعای رویکرد به برجام تشکیل می‌دهد. در اصل بایدن با ادعای بشر دوستی و نیز تغییر رویکرد به ایران سعی دارد تا فضایی از رعب و وحشت را در میان کشورهای عربی ایجاد نماید. سابقه بایدن در ۵ دهه سناتوری و نیز ۸ سال معاونت اوباما نشان می‌دهد که هدف وی از این رویکرد از یک سو کسب منافع اقتصادی از کشورهای عربی است چنانکه بیشترین تسلیحات به کشورهای عربی در دوران اوباما فروخته شد و خواستا سرمایه گذاری عربی در اقتصاد آمریکا شد که پولهای نفت آنها را جذب می کرد. از سوی دیگرخواستار اجرای روند سازش شده است. اذا می توان گفت که اکنون بایدن هم همان سیاست را دنبال خواهد کرد که هم منابع اقتصادی کسب نماید و هم روند سازش را در قالب صلح خاورمیانه پیگیری می‌کند در حالی که از ابزار ایران هراسی و نیز پرداختن تاوان حمایت‌هایشان از ترامپ استفاده می کند. بر این اساس می‌توان گفت که کشورهای عربی بار دیگر قربانی سیاست‌های آمریکا خواهد بود در حالی که راهکار آنها برای خروج از این وضعیت تنها یک مولفه است و آن دست کشیدن از چشم داشتن به حمایت‌های آمریکا و رویکرد به ملتهایشان است که مولفه تحقق آن نیز رویکرد به تعاملات منطقه ای با همگرایی به جبهه مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین است. 

نویسنده: علی تتماج

کد مطلب: 116031
 
Share/Save/Bookmark