میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۱۴
 
 
ضربه مقتدرانه اطلاعات سپاه به شبکه ضد انقلاب خارج نشین
سرگیجه دستگاه‌های جاسوسی جهان
سرگیجه دستگاه‌های جاسوسی جهان
 
کد مطلب: 111234
 
Share/Save/Bookmark