میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۶
 
 
اعتراضات سراوان وپروژه ناامنی درجنوب شرق کشور
موضوع قاچاق وقاچاق سوخت از قدیم الایام یکی از مشکلات امنیتی درجنوب شرق کشورواستان سیستان وبلوچستان بوده است...
موضوع قاچاق وقاچاق سوخت از قدیم الایام یکی از مشکلات امنیتی درجنوب شرق کشورواستان سیستان وبلوچستان بوده است. قاچاقی که برای مافیای سوخت درآمد هنگفتی دارد و بدلیل عناد ودشمنی برخی از سودجویان ومعاندین با نظام جمهوری اسلامی ایران این نوع درآمد غیر قانونی متاسفانه درسطح استان رواج یافته است .این نوع درآمدهای غیر قانونی نظیر قاچاق سوخت ، مواد مخدر ،انسان ،کالا.... با ترویج سلفی گری ووهابیت درسطح استان زمینه واگرائی وبی ثباتی را فراهم می نماید که جمهوری اسلامی ایران با ارائه راه کارهای مختلف و فعال نمودن نیروهای امنیتی ونظامی نظیر بسیج وسپاه پاسداران درجهت پائین آوردن ضریب ناامنی اقدامات موثری انجام داده است
این اقدامات نظیر ایست وبازرسی خوردروهای سوخت بر ،سهمیه بندی سوخت ،احداث گذرگاه های مشخص ومعین برای تردد سوخت بران برای کنترل بیشتر و.... درجهت مبارزه با قاچاق سوخت بوده وهمه این اقدامات به نفع کل منطقه وجهت نهادینه کردن فرهنگ بهینه کردن مصرف سوخت می باشد. متاسفانه به علت انتقال غیر قانونی سوخت که به آنسوی مرزها صورت گرفته است ،درگیری بین پاسگاه مرزی سراوان وقاچاقچیان دردوطرف مرز ایران وپاکستان صورت می گیرد که با اقدام قانونی وصحیح ماموران این انتقال ناکام می ماند، که باایجاد یک موج رسانه ای وتبلیغاتی علیه سیاست های نظام توسط رسانه های دشمن ومعاند جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد، تا یک موضوع داخلی و غیر قانونی توسط سوخت بران به یک موضوع امنیتی درسطح استان تبدیل شود.
گروهک های تروریستی ومعاند با نظام نیز این موضوع را به یک موضوع امنیتی تبدیل کردند وبا پروژه مظلوم نمائی وشهید سازی قاچاقچیان سوخت از انان یک قهرمان ساخته ومردم استان را به مقابله با نظام تحریک نمایند. بدون شک این اقدام قچاقچیان با برنامه ریزی بوده وبا تحریک وحمایت برخی از سرویس های امنیتی کشورهای منطقه نظیر عربستان وامارات متحده عربی بوده است دولتینی که از دیر باز دراین منطقه، جهت راه اندازی ناامنی وتجزیه طلبی اقدامات متعددی را صورت داده اند. این حوادث همزمان با حضورامنیتی رژیم صهیونیستی درامارات متحده عربی و گفتگوهای بایدن وبن سلمان درمورد همکاری های آینده بین دوکشور رخ داده است.
لازم به یادآوری است که دردوره اوباما دموکرات نیز حمایت سرویس های امنیتی امارات وعربستان از گروهک های تروریستی وتجزیه طلب با چراغ سبز آمریکا افزایش یافته بود که بطور کلان در سطح منطقه به متولد شدن پدیده شوم داعش درسوریه وعراق گردید . لذا باید مراقب این سیاست های مشابه کاخ سفید که دراختیار دموکرات ها می باشد ، بود. چراکه دموکرات ها حامی گروه ها و جنبش های ضد حکومتی ودولتی به اسم جنبش های مدنی وحمایت از حقوق بشر می باشند و بالطبع سعودی ها واماراتی ها با همکاری رژیم صهیونیستی نیز جهت معاملات پشت پرده وخوش خدمتی با اربابان کاخ سفید با حمایت مالی وامنیتی از گروه های تجزیه طلب دراستان های سیستان وبلوچستان ،کردستان ، آذربایجان وخوزستان بدنبال پروژه های براندازی وتجزیه طلبی درداخل ایران به اسم جنبش ها ومطالبات مدنی خواهند بود .
دراین میان ،دولت نیز درجهت کاهش ضریب های ناامنی درسطح استان که قاچاق سوخت یکی از مهمترین انها می باشد ، باید با ایجاد اشتغال و بالابردن سطح تولید داخلی و درگیر کردن مردم استان سیستان وبلوچستان دراقتصاد منطقه ،به امنیت وثبات استان خصوصا شهرهای مرزی کمک کند .این استان بدلیل همسایگی با بلوچستان پاکستان و همجواری مرزها دوکشور زمینه قاچاق و راه های درآمد غیر قانونی و پرسود را دارد و در این زمینه دولت پاکستان نیز باید با جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با این پدیده شوم درمنطقه همکاری بیشتری نماید.

نویسنده: رضا مهرعطا
کد مطلب: 117319
 
Share/Save/Bookmark