میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۰۴
 
 
چهارجوابی
دکل حفاری خودکار نیست
وکیل مدافع محسن مهاجرانی: ... ۴۸ جلد و... هنوز مطالعه آن را تمام نکرده است...

 وکیل مدافع محسن مهاجرانی: ... ۴۸ جلد و... هنوز مطالعه آن را تمام نکرده است.
نقطه‌چین‌های بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) فرهنگ دهخدا - علامه دهخدا
ب) شاهنامه فردوسی - سلطان محمود غزنوی
ج) تاریخ بیهقی - سلطان مسعود غزنوی
د) دکل نفتی - قاضی پرونده 

وزیر سابق نفت: دکل حفاری خودکار نیست که گم شود و این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) دکل حفاری یک شباهت‌هایی به خودکار دارد اما لزوما خود خودکار نیست.
ب) مبلغ یک خودکار و دکل نفتی به آسانی در جیب جا می‌گیرد. چه با اسکناس هزارتومانی چه با یک برگ چک هشتاد و هفت میلیون دلاری
ج) موضوع دکل حفاری ربطی به وزارت نفت ندارد و همانطور که به اسمش هم می‌خورد مربوط به انجمن تولید کنندگان فراورده‌های مرغی و تخم‌مرغی است.
د) ما اصلا از این انشا هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم. هرکس برده و خورده نوش جونش و دکل حفاری گوشت بشود و به ران ایشان بچسبد.

کد مطلب: 101316
 
Share/Save/Bookmark