میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۳
 
 
آزمون قانونگرایی!؟
کشور در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار دارد...

کشور در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
حافظه تاریخی ایران اسلامی بارها به یاد دارد که در چنین روزهایی طی چهار دهه گذشته، همواره حساس بودن زمان و شرایط کشور مورد تاکید مسئولان کشور بوده است.
صرف نظر از برخوردهای چند گانه مسئولان کشور، پای ثابت روزهای قبل از انتخابات، مردم اند که با حضور همه جانبه خود به وظیفه تاریخی خود عمل کرده و خواهند کرد. مردم شریف و بزرگ ایران با حضور فعال در صحنه های مهم سیاسی کشور، اثبات کرده‌اند که همواره در کنار انقلاب اسلامی اند. تداوم ثبات قدم در میان مردم، امر مقدسی است که جز با حل مشکلات زندگی آنان قابل پاسخگویی نیست. در ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی قوانین فراوانی در کشور تصویب شده است که تاکنون نتوانسته است مشکلات زندگی مردم را برطرف کند. همگان به یاد دارند که در چهار دهه گذشته در چنین ایامی جناح ها و گروه های سیاسی با شعارهای هیجانی و تکراری به عرصه انتخابات وارد شده و بدون توجه به نقش و رسالت اجتماعی و تاریخی خود در حل مشکلات زندگی مردم خواستار جلب اعتماد مجدد و چندباره مردم هستند. مردم همواره در پیمان انقلابی خود وفادار و تداوم و رشد مشکلات نشانه وجود ضعف و نقصان در عملکرد قانونگذاری کشور است. به نظر می‌رسد که تکرار شخصیت ها و برنامه های تکراری ارمغانی جز ناکارآمدی برای کشور نداشته و ندارد. بررسی های گذشته نگر در عملکرد علمی و اجرایی جناح ها و گروه ها طی چند سال گذشته مؤید این حقیقت است که علائمی دال بر وجود جریان فکری تحولی در حوزه قانونگذاری مشاهد نمی شود، از این رو آثار رویش و زایش اندیشه‌های خلاق در میان جناح‌های سیاسی مرسوم وجود ندارد. بررسی ها نشان می‌دهد که تفکر سطحی و متکی بر روزمرگی با چهره‌ای دیگر قصد تصدی صندلی‌های قانونگذاری کشور را دارند. از سوی قانونگذاری کشور، ابراز وفاداری نسبت به تکلیف گرایی مردم و حل مشکلات زندگی آنها وجود ندارد، گویی که جریان های سیاسی رایج صرفاً به صورت یک طرفه توقع دارند که مردم به وظیفه و تکلیف عمل کنند و توقعی هم نداشته باشند که مسئولان به وظیفه گرایی آنها به درستی پاسخ دهند. قابل تأمل آنکه نمی توان انتظار داشت که تفکر خلاق و اندیشه تحولی در حوزه قانوگذاری به صورت خلق الساعه از زمین سر بر آورد و بتواند مشکلات زندگی مردم را بصورت یک شبه برطرف کند.
گفتمان حاکم بر قانونگذاری کشور توانایی رویارویی با گفتمان مشکلات متعدد در زندگی مردم را ندارد. دستگاههای نظارتی در تایید صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، توانایی راستی آزمایی برنامه های ارائه شده توسط داوطلبان نمایندگی را ندارند. در ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، گروه ها و جناح های سیاسی مرسوم، آمده‌اند و رفته‌اند و عملکرد آنها بصورت کاملاً تکراری نتوانسته است که بر مشکلات زندگی مردم غلبه نماید. بعلاوه اینکه حجم فراوان قوانین ناکارآمد خود بر مشکلات زندگی مردم بیش از پیش افزوده است. توقع ارائه کارآمدی از گروه های سیاسی و افرادی که ناکارآمدی‌های موجود در مشکلات زندگی مردم محصول عملکرد ناکارآمد مستقیم و غیرمستقیم آنهاست، توقع بیجایی است. ناتوانان در برون رفت از ناتوانی ناتوانند چرا که اگر نبودند هم اکنون در وضع موجود زندگی مردم با مشکلات روبرو نبود. از این رو ابراز وفاداری مجدد و چند باره مردم برای قانون گذاری کشور، آزمونی بس دشوار است که پیشاپیش می توان نتایج ناموفق عملکرد آن را در حل مشکلات زندگی مردم پیش بینی کرد.
تکرار اشتباهات گذشته قطعاً نتایجی همچون گذشته در پی خواهد داشت. هرگز با نشانی غلط نمی توان به مقصد رسید و تجربه چهل ساله گذشته در تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم مؤید این واقعیت است. باید به تحقق آینده‌ای روشن و محتمل برای حل مشکلات زندگی مردم امید داشت که اندیشه و عمل آن همراه با تحول قانونگذاری باشد. این مهم جز با ایجاد و گسترش گفتمان اجتماعی تحول قانونگذاری محقق نمی شود.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112846
 
Share/Save/Bookmark