میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸
 
 
سیاست‭ ‬روز‭ ‬نقش‭ ‬جهش‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‭ ‬کند؛
قدرت‭ ‬اقتصاد‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬جهش‭ ‬تولید
قدرت‭ ‬اقتصاد‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬تنوع‭ ‬و‭ ‬جهش‭ ‬تولید
 

نامگذاري‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬امسال‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬توليد‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬اساسي‭ ‬را‭ ‬نمايان‭ ‬ميكند‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬پيشرفت‭ ‬وتحولي‭ ‬دراقتصاد‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬حركت‭ ‬كرد‭. ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬در‭ ‬پيام‭ ‬نوروزي‭ ‬سال‭ ‬۹۹‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نامگذاري‭ ‬سال‭ ‬فرمودند‭:‬‮«‬‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬گفتيم‭ ‬‮«‬رونق‭ ‬توليد‮»‬،‭ ‬امسال‭ ‬بنده‭ ‬عرض‭ ‬ميكنم‭ ‬‮«‬جهش‭ ‬توليد»؛‭ ‬امسال‭ ‬سالِ‭ ‬جهشِ‭ ‬توليد‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬شد‭ ‬شعار‭ ‬امسال؛‮»‬

معظم‭ ‬له‭ ‬در‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬گذاري‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬اشاره‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬فرمودند‭:‬‮«‬‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬دست‌اندركار‭ ‬هستند‭ ‬جوري‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬ان‌شاء‌الله‭ ‬جهش‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬تغيير‭ ‬محسوسي‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬مردم‭ ‬ان‌شاء‌الله‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بياورد‭. ‬البتّه‭ ‬اين‭ ‬احتياج‭ ‬به‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬دارد؛‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬به‭ ‬نحوي،‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬مركز‭ ‬تحقيقاتش‭ ‬به‭ ‬نحوي،‭ ‬قوه‌ي‭ ‬قضائيّه‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ -‬قوه‌ي‭ ‬قضائيّه‭ ‬هم‭ ‬نقش‭ ‬دارد‭- ‬مجموعه‌هاي‭ ‬دانش‌بنيان‭ ‬به‭ ‬نحوي‭.‬‮»‬‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬دلايل‭ ‬نامگذاري‭ ‬امسال‭ ‬ازسوي‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬شيوع‭ ‬گسترده‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬تبعاتي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مساله‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬تاكيد‭ ‬ايشان‭ ‬بر‭ ‬بهبود‭ ‬معيشت‭ ‬مردم؛‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مواردي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬متوليان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬خود‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬رو‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬بحران‌ها‭ ‬با‭ ‬حداقل‭ ‬آسيب‭ ‬پذيري‭ ‬باشد‭. ‬

‭ ‬اقتصاد‭ ‬پسا‭ ‬كرونا‭ ‬
براساس‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مراكز‭ ‬مهم‭ ‬پژوهشي‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مركز‭ ‬پژوهش‭ ‬هاي‭ ‬مجلس‭ ‬؛اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬كرونا‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬متغيرهاي‭ ‬اقتصاد‭ ‬كلان‭ ‬وضعيت‭ ‬مناسبي‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬نمي‌داد‭. ‬براساس‭ ‬اعلام‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ايران‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬۹‭ ‬ماهه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۸،‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬منفي‭ ‬۷‭.‬۶‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬بدون‭ ‬نفت‭ ‬نيز‭ ‬تقريباً‭ ‬صفر‭ ‬بوده،‭ ‬همچنين‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬نقطه‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬۲۵‭ ‬درصد‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬منابع‭ ‬در‭ ‬تنگنا‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬دولت‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬مهم‭ ‬اقتصاد‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۹‭ ‬است‭.‬

براساس‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬اين‭ ‬مركز‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي،‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬تحميل‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬اپيدمي‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬كاهش‭ ‬توليد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تورم‌هاي‭ ‬بالاتر‭ ‬و‭ ‬رشدهاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬پايين‌تر‭ ‬مواجه‭ ‬سازد‭. ‬از‭ ‬بين‭ ‬رفتن‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كاهش‭ ‬شديد‭ ‬درآمد‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬بخش‌ها‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادي‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر،‭ ‬برخي‭ ‬مشاغل‭ ‬ديگر‭ ‬مانند‭ ‬توليدات‭ ‬مواد‭ ‬بهداشتي‭ ‬و…‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازه‭ ‬زماني‭ ‬رشد‭ ‬بالايي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬نتايج‭ ‬بررسي‭ ‬مطالعات‭ ‬مركز‭ ‬پژوهش‭ ‬هاي‭ ‬مجلس‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬شوك‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬كرونا،‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬شوك‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬شوك‭ ‬تقاضا‭ ‬مواجه‭ ‬مي‌سازد‭. ‬از‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬عرضه‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬كاهش‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬تأمين‭ ‬مواد‭ ‬اوليه‭ ‬توليد‭ ‬نيز‭ ‬مشكلاتي‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬همان‭ ‬شوك‭ ‬عرضه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شوك‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬تعطيلي‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارها،‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬تعديل‭ ‬نيروي‭ ‬كار‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬درآمد‭ ‬خانوار،‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬عدم‭ ‬اطمينان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آينده،‭ ‬خانوار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصميم‭ ‬پس‌انداز‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعويق‭ ‬انداختن‭ ‬خريد‭ ‬اقلام‭ ‬غيرضروري‭ ‬ترغيب‭ ‬مي‌كند‭. ‬همين‭ ‬امر‭ ‬كاهش‭ ‬تقاضاي‭ ‬كل‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬مي‌شود‭.‬

‭ ‬جهش‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خودكفايي‭ ‬
به‭ ‬استناد‭ ‬اين‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬اپيدمي‭ ‬كرونا‭ ‬انتظار‭ ‬مي‌رود‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شوك‭ ‬ارزي‭ ‬و‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬تشديد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬راهكاري‭ ‬جز‭ ‬خودكفايي‭ ‬و‭ ‬تكيه‭ ‬بيشتر‭ ‬بر‭ ‬توليد‭ ‬داخل‭ ‬ندارد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬در‭ ‬توليد‭ ‬داخل‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تامين‭ ‬نياز‭ ‬داخلي،‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬خودكفايي‭ ‬حركت‭ ‬كرد‭. ‬تحليلگران‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬چرايي‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گزينه‭ ‬اي‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشور‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‭ ‬ويا‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬شيوع‭ ‬بيماري‭ ‬كرونا‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مي‭ ‬گويند؛خام‭ ‬فروشي‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تنوع‭ ‬توليد‭ ‬دركشور‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اين‭ ‬سالها‭ ‬ظرفيت‭ ‬تحريم‭ ‬پذيري‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬برده‭ ‬است‭ ‬بنابراين‭ ‬براي‭ ‬حل‭ ‬اين‭ ‬مشكل‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬جهش‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬توليد‭ ‬حركت‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬هزينه‭ ‬هاي‭ ‬تحريم‭ ‬براي‭ ‬كشورهاي‭ ‬غربي‭ ‬؛شاهد‭ ‬فلج‭ ‬شدن‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬باشيم‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬اين‭ ‬كارشناسان‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬رفع‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬اقتصادي‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬اشتغال‭ ‬زايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬كاهش‭ ‬نرخ‭ ‬بيكاري‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬معضل‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬زمينه‭ ‬ساز‭ ‬رفع‭ ‬ساير‭ ‬متغيرهاي‭ ‬نگران‭ ‬كننده‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬آسيب‭ ‬هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬دارد،‭ ‬باشد‭.‬

‭ ‬قدر‭ ‬مسلم‭ ‬با‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬زمينه‭ ‬جبران‭ ‬خسارات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬آسيب‭ ‬هاي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬براي‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارهاي‭ ‬خرد‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬مهيا‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬وبه‭ ‬واسطه‭ ‬آن‭ ‬دولت‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬ركود‭ ‬تورمي‭ ‬بيشتر،‭ ‬زمينه‭ ‬تحقق‭ ‬درآمدهاي‭ ‬مالياتي‭ ‬واقعي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬نقش‭ ‬حمايتي‭ ‬دولت‭ ‬
البته‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬بستر‭ ‬سازي‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬،‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬جهش‭ ‬توليد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬نيازمند‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬دقيقتر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬كارشناسي‭ ‬وهمت‭ ‬تمام‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬ارگان‭ ‬هاي‭ ‬مسئول‭ ‬ميسر‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬زمان‭ ‬بر‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬لذا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬در‭ ‬كشور،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬بسترسازي‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬جهش‭ ‬توليد؛دولت‭ ‬و‭ ‬متوليان‭ ‬امر‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬حمايتي‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬كسب‭ ‬و‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬خانوارها‭ ‬را‭ ‬لحاظ‭ ‬كنند؛چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ساير‭ ‬مشكلات‭ ‬معيشتي‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اقشار‭ ‬آسيب‭ ‬پذير‭ ‬جامعه‭ ‬وجود‭ ‬داشته،‭ ‬شيوع‭ ‬گسترده‭ ‬كرونا‭ ‬نيز‭ ‬هزينه‭ ‬اي‭ ‬بر‭ ‬ساير‭ ‬هزينه‭ ‬هايي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬قشر‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬نمي‭ ‬آمدند‭ ‬افزوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرايط‭ ‬موجود‭ ‬متوليان‭ ‬بايد‭ ‬تدبيري‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬جستجو‭ ‬كنند‭. ‬

نویسنده: سارا علیاری

کد مطلب: 113241
 
Share/Save/Bookmark